Gazy płynne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gazy płynne-opracowanie - strona 1 Gazy płynne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Gazy płynne to mieszaniny węglowodorów (C3-C4) będące ubocznym produktem procesów rafineryjnych ropy naftowej.
LPG - Liquid Petroleum Gas
Główne składniki LPG:
- propan ( C3H8)
- butan (i izobutan) (C4H10)
2a.Gaz ziemny
*Ważniejsze składniki gazu ziemnego
Gaz ziemny występuje w części skorupy Ziemi: w litosferze. Jego pochodzenie jest organiczne.
•Palne składniki gazu ziemnego to głównie: metan (CH4) i jego homologi C3-C7.
•Niepalne składniki gazu ziemnego to: azot,CO2, woda, ...
*Występowanie gazu ziemnego
Gaz ziemny występuje:
-lub towarzyszy ropie naftowej
-oddzielnie.
Gaz ziemny może występować:
- swobodnie,
- rozpuszczony w ropie naftowej,
- w wodzie,
-w skałach (w węglu - metan kopalniany).
*stosowanie akronimy dla gazu ziemnego:
-Gaz ziemny: NG (natural gas)
-Gaz ziemny sieciowy: E, L
-Gaz ziemny sprężony: CNG (Compressed Natural Gas)
-Skroplony gaz ziemny: LNG (Liquid Natural Gas)
-Niskokaloryczny gaz ziemny : LCNG (Low caloric natural gas)
*Metan pokładów węgla MPW
W niektórych złożach węgla kamiennego w węglu jest zaabsorbowany pod dużym ciśnieniem metan (kopalniany). Udział metanu w węglu, zależny od gazowości złoża, jest w zakresie 0-200 m3/Mg węgla. MPW zawiera średnio 96% metanu, 3% azotu i 1% innych składników. Uzyskiwany w procesie odmentanowania złoża węglowego gaz kopalniany nazywa się też metanem kopalnianym. Podczas wydobywania węgla ciśnienie w złożu ulega zmniejszeniu, co sprzyja uwalnianiu gazu. Odprowadzany z odwiertu stalowymi sączkami metan MPW może mieć znaczny udział powietrza.
*Hydraty (wodziany)
Hydraty (wodziany) to krystaliczne złożone kompleksy molekuł powstałe w wyniku fizycznej kombinacji wody i gazów. Najbardziej rozpowszechnione są w przyrodzie hydraty metanowe. Moją one postać lodu, dopiero po ogrzaniu wydziela się gaz. Udział metanu w hydracie jest wysoki: 164 m3 CH4/m3 hydratu. Złoża hydratów znajdują się na stokach oceanicznych i w lądowych regionach wiecznej zmarzliny. Oszacuje się, że ich zasoby w świecie są ogromne, niektórzy oceniają je na 1016 m3 metanu (dla porównania zasoby gazu ziemnego w świecie ocenia się na ponad 3*
1014 m3). Ze względu na warunki klimatyczne raz geologiczne pozyskiwanie metanu z hydratów jest nieopłacalne obecnie.
*Hydraty-przykłady: CH4·6H2O, C2H6·7H2O
2b.Gazy sztuczne
*Gaz miejski
Gaz miejs

(…)

… ziemnego:
W hutnictwie:
- w piecach grzewczych i w piecach walcowniczych,
- w piecach kuziennych i do obróbki cieplnej.
W przemyśle materiałów budowlanych do produkcji:
- szkła, cementu i ceramiki budowlanej.
W energetyce:
- w tłokowych silnikach spalinowych i w turbinach gazowych,
- w ogniwach paliwowych i w generatorach MHD.
W technologii chemicznej: do wytwarzania gazu syntezowego, który słuŜy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz