Mechanizm spalania paliw-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm spalania paliw-opracowanie - strona 1 Mechanizm spalania paliw-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Mechanizm spalania paliw W mechanizmach spalania paliw w postaci płynnej wyrożnia się kilka etapow. Po pierwsze
należy skłonić ciecz do parowania pod wpływem dostarczanego ciepła. Po drugie należy
zapewnić mieszanie par z utleniaczem. Po trzecie następuje zapłon mieszaniny gazowej.
Paliwa ciekłe spala się w postaci rozpylonej, ponieważ rozdrobnienie na krople zapewnia
dużą intensywność parowania cieczy. Szybkość spalania jest zależna od rozmiarow
geometrycznych pojedynczej kropli. Z tego powodu rozpylanie ma bardzo ważne znaczenie
dla jakości spalania paliw ciekłych. To nie jedyny czynnik mający wpływ na czas spalania
kropli paliwa. Duże znaczenie ma rownież dostęp utleniacza, ktorego niedobor skutkuje
spalaniem niezupełnym i niecałkowitym. Pozostałości palne zarowno w lotnych jak i stałych produktach spalania świadczą o niepełnym wykorzystaniu potencjału energetycznego danej porcji paliwa. Dodatkowo takie substancje jak pyły, tlenki węgla czy azotu stanowią substancje niekorzystne dla środowiska. Dlatego ich emisja musi być kontrolowana (i jest nawet przez przepisy prawne), a parametry spalania tak dobrane, aby spalanie było zupełne i całkowite. Szczegolnie, że paliwa płynne są bardzo powszechnym źrodłem energii głownie w transporcie i energetyce, a wszelkie składniki spalin z wyjątkiem pary wodnej mogą być
traktowane jako zanieczyszczenia.
Występują tam oprocz wspomnianych już CO i NO rownież CO2, NO2, N2O,
zanieczyszczenia metaliczne (wśrod nich tzw. metale ciężkie).
Tlenki siarki i wspomniane już azotu są wynikiem obecności w paliwie niepożądanych
domieszek i są odpowiedzialne za zakwaszenie (np. w reakcji NOx z parą wodną powstaje
HNO3).
CO emitowany jest głownie przez silniki spalinowe w mniejszym stopniu przez energetykę.
Głownym powodem jego powstawania jest spalanie przy niedoborze tlenu (np. niecałkowite
spalanie metanu CH4 + 3/2O2 → CO + 2H2O). CO jest gazem palnym, więc jego obecność w
spalinach świadczy o tym, że reakcja spalania zaszła w sposob niezupełny.
Spalanie olejow ciężkich, o dużej lepkości, jest bardziej skomplikowane. Głownie przez
fakt, odparowywania lżejszych frakcji z powierzchni kropli w pierwszej fazie. Jeżeli lżejsze
frakcje odparowują wewnątrz kropli następuje zjawisko mikroeksplozji, ktore dodatkowo
wspomaga rozdrabnianie kropel. Mikroeksplozja powstaje także w wyniku ruchu wirowego
cieczy we wnętrzu kropli, o ile jest on dostatecznie intensywny. Ruch wirowy natomiast jest
wynikiem mieszania się zimnej cieczy z głębi kropli z cieplejszą, bliższą jej powierzchni.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz