Spalanie paliw - strona 3

Spalanie drewna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

Spalanie drewna *Spalanie drewna a spalanie węgla Proces spalania cząstek drewna jest podobny do spalania młodych węgli, a zwłaszcza węgli brunatnych. Fazy spalania cząstki drewna (biopaliwa stałego) a. Nagrzewanie i suszenie. b. Rozkład termi...

Spalanie paliw ciekłych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

Spalanie paliw ciekłych *Fazy spalania paliw ciekłych: -faza parowania paliwa; -faza spalania par paliwa. *Dominujęce czynniki w spalaniu paliw ciekłych: -parowanie cieczy; -mieszanie par z utleniaczem; -

Spalanie węgla-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Spalanie węgla *Paleniska do spalania węgla Paleniska podstawowe: -rusztowe (z rusztem:stałym, ruchomym); -fluidalne (ze złożem:pęcherzykowe,cyrkulujące); -pyłowe. Inne: -cyklonowe; -retortowe; -piece obrotowe. *Typy palenisk do spalania...

Sprawozdanie z pirolizy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1813

Podstawy teoretyczne. Piroliza zwana inaczej destylacja rozkładową. Jest to proces rozkładu danej substancji poprzez działanie nań wysoką temperaturą w warunkach niedoboru, bądź też braku tlenu. Jest to proces bezkatalityczny, gdyż działanie dodatkowej substancji opierałoby się tylko na obniżeniu o...

Stechiometria spalania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2149

Stechiometria spalania * Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka-to średnia wyrażona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do: 1 6 C 1,661027 kg 12 12 Liczba Aogadra : 6,0222*1023 atomów Jeden mol jest to masa 6,0222*1...

Temperatura spalania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Temperatura spalania: * Definicje temperatury spalania Temperatura kalorymetryczna spalania: Ts,a - najwyższa temperatura jaka osiągają niezdysocjowane spaliny w wyniku adiabatycznego i izobarycznego spalania paliwa z teoretyczna ilością powietrza. Temperatura teoretyczna spalania: Ts,t - najwyżs...

Spalanie paliw-test 11

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Test 11 Co oznacza symbol GZ-50: gaz ziemny, o liczbie Wobbego 50, Wb=Qs/pierw z L Podać nazwę oleju opałowego używanego do rozruchu kotłów węglowych: mazut Wymienić typy energetycznych węgli kamiennych: płomienny 31.1 , 31.2 gazowo - płomienny 32.1, 32.2 gazowy 33 Podać

Spalanie paliw-test 8

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Test 8 Co oznacza symbol GZ-50: gaz ziemny, o liczbie Wobbego 50, Wb=Qs/pierw z L Podać nazwę oleju opałowego używanego do rozruchu kotłów węglowych: mazut Wymienić typy energetycznych węgli kamiennych: płomienny 31.1 , 31.2 gazowo - płomienny 32.1, 32.2 gazowy 33 Podać

Spalanie paliw-test 1

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Test 1 Co jest głównym składnikiem gazu ziemnego: metan CH4 Podać skład pierwiastków ropy naftowej: C, H, O, S, N Wymienić kamienne węgle energetyczne: płomienny, gazowo-płomienny, gazowy Podać udział popiołu w drewnie: do 3,6% Cechą charakterystyczną osadów ściekowych jest duży udział: wilgoci...