Spalanie paliw - strona 4

Spalanie paliw-test 10

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Test 10 Co oznacza symbol GS-30: gaz sztuczny o liczbie Wobbego Wb=30 MJ/m3 Jaki główny składnik palny zawiera gaz ziemny: metan CH4+C3-C7 Podać wartość opałową oleju opałowego: 39,7-41,3 MJ/kg Podać składniki węgla według

Spalanie paliw-test 12

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Test 12 Co oznacza symbol GZ: gaz ziemny Wymienić najważniejsze produkty przeróbki ropy naftowej: gaz płynny, paliwa silnikowe, oleje opałowe, asfalt Wymienić składniki węgla (wg analizy technicznej):wilgoć, popiół, części lotne Poda...

Spalanie paliw-test 15

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Test 15 Co oznacza symbol GS: gaz sztuczny Podać lepkość lekkiego oleju opałowego: 6 mm2/s Energetyczne węgle kamienne powinny mieć zawartość części lotnych powyżej: 28% Podać przybliżoną wartość opałową słomy: 14500 kJ.kg Duża zawartoś...

Spalanie paliw-test 16

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Test 16 Co oznacza symbol GZ-50: gaz ziemny, o liczbie Wobbego 50, Wb=Qs/pierw z L Mazut jest to nazwa oleju opałowego używanego do: rozpałkowych palnikach w kotłach węglowych Podać wartość opałową węgla brunatnego w stanie roboczym: 6,7 MJ/kg W Polsce najważniejsze gatunki biomasy stałej do wyk...

Spalanie paliw-test 17

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Test 17 Jaki związek siarki występuje zwykle w gazie ziemnym: siarkowodór Ile rodzajów oleju opałowego wyróżniają polskie normy: rozróżnia się 3 rodzaje olejów opałowych oznaczonych cyframi 1,2,3 Wymienić grupy macerałów węgla: witrynitu, egzynitu, inertynitu Jaki jest udział substancji mineralne...

Spalanie paliw-test 19

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Test 19 Co oznacza w zakresie paliw gazowych symbol GPB:Gaz plynny (plynne C3-C4) Głównym palnym składnikiem gazu ziemnego jest: metan CH4+kaologi C3-C7 Podać jakie alkohole mogą być paliwami do silników spalinowych: metan

Spalanie paliw-test 2

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Test 2 Co oznaczają symbole GZ i GS: G-gaz Z- ziemny S- sztuczny Podac przykład sztucznego gazu palnego: gaz miejski, koksowniczy Podać przybliżoną wartość opałową mazutu: 39,4 MJ/kg Podać udział części lotnych w węglach energetycznych: ...

Spalanie paliw-test 21

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Test 21 Co oznacza symbol GZ-35: G-gaz Z-ziemny 35-liczba Wobbiego, Wb=35MJ/kg3 Podać lepkość mazutu: dla 100oC wynosi 55mm2/s Wymienić ważniejsze pierwiastki w węglu kamiennym: C ,H, O, S, N, P Jaki jest udział części lotnych w drewnie: 75%. Jak się nazywa paliwo otrzymane z odpadów komunalnyc...

Spalanie paliw-test 22

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Test 22 Co oznacza symbol GZ: gaz ziemny Wymienić najważniejsze produkty przeróbki ropy naftowej: gaz płynny, paliwa silnikowe, oleje opałowe, asfalt Wymienić składniki węgla (wg analizy technicznej):wilgoć, popiół, części lotne Poda...

Spalanie paliw-test 23 i 24

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Test 23 Jeżeli lambda=1,2 ile wynosi nadmiar powietrza: n=(lambda -1) *100%, (1,2-1)*100%=20% Podać zależność stałej szybkości reakcji k w postaci wzoru Arrheniusa: k=ko*ekp(-E /RT) Podać symbol wysokokalorycznego gazu ziemnego: G...