Spalanie paliw - strona 5

Spalanie paliw-test 25

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Test 25 1. Co to są hydraty: to krystaliczne złożone kompleksy molekuł powstałe w wyniku fizycznej kombinacji wody i gazów. Najbardziej rozpowszechnione są w przyrodzie hydraty metanowe. Mają one postać lodu i dopiero po ogrzaniu wydziela się gaz ...

Spalanie paliw-test 26

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Test 26 Jakie jest roczne zużycie gazu ziemnego w Polsce:10-11 mld m3 Podać wartość opałową mazutu: 39,7 MJ/Kg Podać przybliżone wydobycie węgla brunatnego w Polsce: 66 mln ton Wymienić najważniejsze związki chemiczne w drewnie: C,H,O,S,N,...

Spalanie paliw-test 29

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Test 29 Podać przykład sieciowego gazu sztucznego: miejski Liczba cetanowa LC jest miarą zdolności paliwa silnikowego do: samozapłonu Energetyczne węgle kamienne powinny mieć zawartość części lotnych ponad: 28 % Wymienić najważniejsze pierwiastki w s...

Spalanie paliw-test 3

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Test 3 Podać symbol gazu ziemnego jako paliwa sieciowego: GZ-50, GZ-35 Jakie związki chemiczne tworzą ropę naftową: węglowodory: parafinowe naftowe Podać typy węgli energetycznych: płomienne, gazowo- płomienne, gazowe włókniste Głównym składnikiem gazu ziemnego jest: metan CH4 C3-C7 Biopaliwo ot...

Spalanie paliw-test 30

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Test 30 Podać wzór na liczbę Wobbego: Wb= Podać przybliżone roczne wydobycie gazu ziemnego w Polsce:wysokometanowego 2mld m3, zaazotowanego 3mld m3 Wymienić rodzaje oleju opałowego wg. PN narutalne(ropa naftowa, i jej pochodne) sztuczne(alkohole paliwa z upłynniania węgla,

Spalanie paliw-test 31

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Test 31 Co to jest liczba Wobbego?: wskaźnik oceny stałości właściwości użytkowych gazu Podać przykład palnego gazu sztucznego: gaz miejski, koksowniczy, ze zgazowania Wymienić najważniejsze produkty przeróbki ropy naftowej gaz płynny, paliwa silnikowe (benzyna

Spalanie paliw-test 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Test 4 Co oznacza symbol GZ-50: gaz ziemny, o liczbie Wobbego 50, Wb=Qs/pierw z L Mazut jest to nazwa oleju opałowego używanego do: rozpałkowych palnikach w kotłach węglowych Podać wartość opałową węgla brunatnego w stanie roboczym: 6,7 MJ/kg W Polsce najważniejsze gatunki biomasy stałej do wyko...

Spalanie paliw-test 5

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Test 5 Podać symbol gazu sztucznego ,jako paliwa sieciowego: GS-25, GS-30, GS-35 Wymienić ważniejsze produkty przetwarzania ropy naftowej: gaz płynny, paliwa silnikowe (ON, benzyny, odrzutowe), oleje opałowe, nafty, asfalt Podać wartość opałową mazutu: 39,7 MJ/kg Wymienić najważniejsze pierwiast...

Spalanie paliw-test 6

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Test 6 Podział gazów ziemnych GZ na grupy jest w oparciu o liczbę: Wobbego Podać najważniejsze składniki gazów płynnych GPB: węglowodory (płynne C3-C4) Podać przybliżoną wartość opałową oleju opałowego: 42 MJ/kg Utrudnieniem w zastosowa...

Spalanie paliw-test 7

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Test 7 Jeżeli lambda 1 jaka to mieszanka: uboga Podać przykład rodników występujących w procesach spalania: O, H, N, OH, C, CH2, CH3,CH5, CH, HO2 Dlaczego ciepło spalania i wartość o...