Spalanie paliw - strona 6

Spalanie paliw-test 9

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Test 9 Co oznacza symbol GS-30: gaz sztuczny o liczbie Wobbego Wb=30 MJ/m3 Z jakich związków chemicznych składa się ropa naftowa: węglowodorów Wymienić typy węgli energetycznych: płomienne, gazowo- płomienne, gazowe Podać wartość opałową

Węgiel-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Węgiel *Występowanie pierwiastka węgla: a) w małych ilościach w stanie wolnym: grafit, diament b) głównie w stanie związanym: - węglany (CaCO3, MgCO3, i innych), - dwutlenek węgla w powietrzu, w wodzie - związkach organicznych, zalicza się do nich

Wodór oraz zuzycie i zasoby gazu ziemnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Wodór Wodór - paliwo przyszłości: -„proekologiczny” charakter, - duża wartość opałowa, - nadaje się do ogniw paliwowych. Wodór otrzymuje się na skalę przemysłową z metanu (ściślej z gazu ziemnego) w procesie reformingu. który polega na...

Zadania ze stechiometrii

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

1. STECHIOMETRIA-dział chemii zajmującej się określeniem proporcji regulujących ze sobą związków. Zad.1 Ile metrów 3 spalin powstanie ze stechiometrycznego spalania 1m3 metanu w czystym tlenie. Ile m3 O2 teoretycznie potrzeba do spalania...

Spalanie paliw gazowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1561

Spalanie paliw gazowych *Mieszanka palna Mieszanka palna to mieszanina powietrza z paliwem, w której: po zniknięciu źrodła zapłonu proces spalania rozwija się w niej samorzutnie. *Rodzaje mieszanek palnych: -bogata λ1. Granica stężenia zapłonu *Granice stezenia zapłonu Minimalne (dolna granic...

Termochemia spalania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Termochemia spalania: * I zasada termodynamiki dQ=dH-Vdp W przemianach izobarycznych: dp=0 dQ=dH , dH=cpdT →dQ=cpdT , Q=∫cp(T)dT gdzie: Q-ciepło , H-entalpia właściwa, V-objętość, P-ciśnienie * Efekt cieplny spalania Efekt cieplny spalania jest wynikiem wyzwalania ciepła reakcji utleniania pal...

Skuteczność modelowego układu katalizatora, podłączonego do silnika sp...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Długosz
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

1. Wstęp teoretyczny. 1.1. Katalizator. Katalizator jest substancją, której obecność powoduje zwiększenie szybkości reakcji i skraca czas na osiągnięcie stanu równowagi, przy czym sam katalizator nie jest reagentem takiej reakcji. W ramach technik spalania katalizatory wykorzystuje się do następują...

Piroliza paliw staych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Długosz
 • Spalanie paliw
Pobrań: 196
Wyświetleń: 966

Politechnika Wrocławska Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Zakład spalania i detonacji LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Temat: Piroliza paliw stałych. Nr ćwiczenia 6 Wydział Rok studiów Data Prowadzący Data oddania sprawozdania Ocen...

Spalanie fluidalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Długosz
 • Spalanie paliw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

Temat: Spalanie fluidalne. Cel: Celem ćwiczenia było zapoznanie się ze strukturą płomienia podczas spalania paliw stałych w złożu fluidalnym jak również poznanie podstawowych wad i zalet spalania fluidalnego. Wstęp - opis: Technologia spala...

Pomiar charakterystycznych temperatur płomienia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Długosz
 • Spalanie paliw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Wstęp. Światowe zasoby paliw kopalnych są ograniczone. Ich eksploatacja będzie miała swój kres, a ceny mogą podlegać znacznym wahaniom. Ponadto kurczą się możliwości obniżania toksyczności gazów powstających w toku spalania. Coraz intensywniej poszukuje się paliw alternatywnych, mniej agresywnych d...