Termochemia spalania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termochemia spalania-opracowanie - strona 1 Termochemia spalania-opracowanie - strona 2 Termochemia spalania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Termochemia spalania:
* I zasada termodynamiki dQ=dH-Vdp
W przemianach izobarycznych: dp=0
dQ=dH , dH=cpdT →dQ=cpdT , Q=∫cp(T)dT
gdzie: Q-ciepło , H-entalpia właściwa, V-objętość, P-ciśnienie
* Efekt cieplny spalania
Efekt cieplny spalania jest wynikiem wyzwalania ciepła reakcji utleniania paliwa.
1.Ważnym składnikiem energii wewnętrznej ciała jest jego energia chemiczna wynikająca z budowy chemicznej.
2.Zmiana tej budowy chemicznej ciała wiąże się ze zmianą tej części energii wewnętrznej.
* Energia tworzenia związku
Każda substancja chemiczna ma swą indywidualną energię chemiczną, która może być określona jako ciepło jej syntezy. Wytaża się je jako:
-entalpia tworzenia, ∆htw [J/mol]
W celu ułatwienia porównania entalpii tworzenia związków określa sie je w warunkach standardowych: p=0,1 MPa, T=298 K przyjmując oznaczenia: ∆htw,st .
Wartośi entalpii tworzennia ∆htw,st związków chemicznych podane są w tablicach chemicznych.
* Ciepło reakcji
Znajomość ciepła (entalpii) tworzenia związków pozwala obliczyć ciepło reakcji ∆h tw,st
zapisanej ogólnie:
tw,st
∑i vi Ai=0 (vi-współczynniki stechiometryczne) jako sumę entalpii tworzenia reagentów ∆hi :
hrtw,st=∑i vi ∆h tw,st
gdzie vi przyjmuje się vi 0 dla substratów i vi

(…)

… (definicja)
QS,St =∆htw,st (pp)-∆htw,st (sp) , gdzie pp-powietrze i paliwo, sp-spaliny
W praktyce indeks "st" opuszcza sie przyjmując, ze ciepło spalania wyznaczane jest w warunkach standardowych.
* Standardowa wartość opałowa Qais,t (definicja) Qai,st=Qas,st-r*(Wa+8,94 Ha)
r-ciepło parowania wody w temp.25◦C odpowiadające 1% wody w paliwie [J/g], r=24,42 [J/g],
Wa=zawartości wilgoci w próbce analitycznej paliwa [%], Ha-udział wodoru w próbce analitycznej paliwa [%] (8,94-przelicznik na wodę)
* Wartość opałowa a ciepło spalania
Różnica między ciepłem spalania QS i wartością opałową Qi polega na tym, podczas wyznaczania QS woda w spalaniach jest w postaci ciekłej, a podczas wyznaczania Qi w postaci pary. Zatem różnią się one ciepłem parowania wody w spalinach. QS > Qi Ciepło spalania jest większe…
… początkowego i końcowego układu reagującego, a nie zależy od drogi przemian.
* Ciepło spalania i wartość opałowa
Wartość energetyczną danego paliwa określa się dwoma parametrami:
-ciepło spalania: QS [J/kg]
-wartość opałowa: Qi [J/kg]
Obie wartości są sciśle zdefiniowane, możliwe do obliczenia na podstawie składu chemicznego lub do wyznaczenia doswiadczalnie.
Ciepła spalania i wartości opałowe typowych paliw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz