Węgiel-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węgiel-opracowanie - strona 1 Węgiel-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Węgiel
*Występowanie pierwiastka węgla:
a) w małych ilościach w stanie wolnym: grafit, diament
b) głównie w stanie związanym:
- węglany (CaCO3, MgCO3, i innych),
- dwutlenek węgla w powietrzu, w wodzie
- związkach organicznych, zalicza się do nich paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel i biomasa.
*Pochodzenie węgla:
• Pochodzenie węgla jest organiczne: należy do biolitów (kaustobiolit) - skał osadowych pochodzenia organicznego.
*Powstawanie węgla:
•Materia węglowa powstała z materiału roślinnego, który w procesie przemian ulegał wzbogacaniu w pierwiastek C. Przemiany te określa się mianem uwęglenia.
•Proces uwęglenia substancji organicznej dzieli się na dwie fazy: biochemiczną i geochemiczną:
materiał roślinny - torf - węgiel brunatny (faza biochemiczna)
węgiel brunatny - węgiel kamienny - antracyt (faza geochemiczna)
*Okresy powstawania węgla:
-węgiel kamienny-przed 300-200 mln lat;
-węgiel brunatny(twardy)-przed 100 mln lat;
-lignity(miekki)-przed 70-2 mln lat;
-torf-od 2 mln lat do teraz.
4a. Struktura wegla
*Petrografia węgla 1:
• Litotypy: witryn, klaryn, duryn i fuzyn (węgiel błyszczący, półbłyszczący, matowy i włóknisty)
• Mikrolitotypy (obserwowalne pod mikroskopem)
• Macerały:
- grupa witrynitu,
- grupa egzynitu,
- grupa inertynitu.
*Litotypy:
• węgiel błyszczący (witryn) - charakteryzujący się intensywnym połyskiem i smolistoczarną barwą. Zawartość popiołu w węglu błyszczącym zmienna w zakresie 2 - 6 % .
• węgiel półbłyszczący (klaryn) - charakteryzujący się obecnością naprzemianlegle ułoŜonych drobnych pasemek węgla matowego i błyszczącego.
• węgiel matowy (duryn) - który, moŜe posiadać barwę szarą lub barwę brunatnoczarną.
• węgiel włóknisty (fuzyn) - który, przypomina w dużym stopniu węgiel drzewny. Charakteryzuje się duŜą kruchością i ścieralnością.
*Ważniejsze składniki węgla
Węgiel składa się z:
- substancji organicznej (palnej),
- substancji mineralnej,
- wilgoci.
*Substancja organiczna węgla
Substancja organiczna to materia powstała w czasie wzrostu organizmów żywych, a następnie obumarła uległa przemianom (uwęgleniu). Substancja organiczna składa się z następujących pierwiastków: C, H, O, S, N, P
i innych pierwiastków w śladowych udz

(…)

… klasyfikacji węgli a. Pochodzenie węgla
b. Właściwości węgla.
Właściwości węgla określone wskaźnikami wg. PN.
- ciepło spalania (wg PN-81/G-04513 lub PN-ISO 1928:2002),
- wskaźnik wolnego wydymania (wg PN-81/G-04515),
- zawartość części lotnych w węglu (wg PN-G-04516:1998),
- wskaźniki dylatometryczne (PN-81/G-04517),
- zdolność spiekania (PN-81/G-04518).
*Analiza węgla
Analiza elementarna:
- udział pierwiastków: C, H, O, S, N, P, ...
Analiza techniczna - udziały w węglu:
- wilgoci,
- popiołu,
- części lotnych.
oraz: ciepło spalania i wartość opałowa.
*Pochodzenie węgli a stopień uwęglania
• Stopienia uwęglenia (udział pierwiastka C):
-Torf: 52-60
-Węgiel brunatny: 58-77
-Węgiel kamienny: 76-93
-Antracyt: 91-93.
*Znaczenie stanu węgla dla klasyfikacji
Stany w jakich paliwo poddawane jest analizie:
-Stan…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz