piroliza paliw staych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
piroliza paliw staych - omówienie - strona 1 piroliza paliw staych - omówienie - strona 2 piroliza paliw staych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów
Zakład spalania i detonacji
LABORATORIUM SPALANIA I PALIW
Temat: Piroliza paliw stałych.
Nr ćwiczenia
6
Wydział Rok studiów Data Prowadzący Data oddania sprawozdania Ocena ………………....
Podpis prowadzącego
...……………………
Cel ćwiczenia
- Zapoznanie się z zagadnieniem pirolizy
- Badanie zmian występujących podczas pirolizy
Wstęp teoretyczny
Podczas przeprowadzania doświadczenia mieliśmy do czynienia z biomasą typu trociny leśne. Piroliza biomasy to niekompletny rozkład termiczny, którego produktami są: koks, kondensujące składniki ciekłe, smoła oraz gaz. Produkty ciekłe zawierają: wodę kwas octowy, mrówkowy, aceton, formaldehyd, acetaldehyd, fenol, toluen i inne. Do najważniejszych składników pizolitycznych zaliczamy: wodór, wodę, tlenki węgla, metan i wysoko-uwęglone węglowodory. Ilość i skład gazu, smoły i karbonizatu zależy od szybkości nagrzewania, temperatury końcowej i czasu. Duży wpływ na skład gazu oraz ilość smoły mają substancje mineralny biomasy i metale alkaiczne.
Procesem pokrewnym pirolizie jest zagazowanie. Zagazowanie drewna polega na działaniu na nie w podwyższonej temperaturze czynnikiem zgazowującym (może być tlen, woda, dwutlenek węgla i ich mieszaninami) w warunkach niedoboru tlenu. W zależności od źródła ciepła proces ten może być auto- lub alotermiczny. Czynnikiem zgazowującym biomasę najczęściej jest jednak powietrze z parą wodną, często pochodzącą z wilgoci w paliwie.
Zagazowanie biomasy jest obiecującym sposobem konwersji na paliwo gazowe, jednak duża zawartość smoły dyskwalifikuje ją w użyciu ze standardowymi paliwami jak węgiel kamienny czy brunatny stąd dla biomasy zostały specjalnie skonstruowane reaktory do zagazowania biomasy.

(…)

… ze standardowymi paliwami jak węgiel kamienny czy brunatny stąd dla biomasy zostały specjalnie skonstruowane reaktory do zagazowania biomasy. Schemat i opis stanowiska
Stanowisko do zgazowania paliw stałych
Schemat aparatury termograwimetrycznej:
1 - reaktor, 2 - układ zasilania ze sterownikiem regulowanym, 3 -koszyk, 4 - waga analityczna, 5 - układ automatycznej kompensacji i rejestracji zmian masy próbki, 6 - termopara,
7 - wielopunktowy kompensator elektroniczny.
Wykresy W załączeniu.
Uwagi i wnioski.
W doświadczeniu ogrzewaliśmy próbkę z biomasą od około 60 do 700 stopni Celsjusza. Po 220 sekundzie pomiaru temperatura osiągnęła maksimum i na takim poziomie pozostawała do końca pomiaru. Z wykresu wynika że początkowa charakterystyka wzrostu temperatury, była zbliżona do liniowej. Dla temperatury 340 st. Celsjusza zauważyliśmy pierwszy ubytek masy, od tej temperatury wydzielanie się substancji lotnych było bardzo intensywne przez pierwsze 200 sekund, przez kolejne 200 sekund intensywność malała do momentu gdy procentowy ubytek masy osiągnął próg 77%. Wydzielające się substancje lotne były palne. Pozostałość po zgazowaniu to suchy węgiel drzewny w którym to praktycznie nie ma wilgoci.
Protokół pomiarowy
05…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz