Spalanie paliw - strona 7

Struktura płomienia pyłowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Długosz
 • Spalanie paliw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Data wykonania ćwiczenia: Grupa nr . 1…………………. 2…………………. 3…………….……… Spalanie i paliwa. Sprawozdanie nr 4. Ćwiczenie nr 3. Temat: Struktura płomienia pyłowego. WSTĘP TEORETYCZNY: Cel ćwiczenia. Ćwiczenie polegało na obserwacji spalania paliw...

Struktura płomienia olejowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Długosz
 • Spalanie paliw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Temat: Struktura płomienia olejowego. Cel: Celem ćwiczenia laboratoryjnego był pomiar temperatury i stężeń składników w płomieniu olejowym, jak również pomiar emisji sadzy w spalinach w zależności od wartości współczynnika nadm...

Zjawisko wybuchiowości dla paliw - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Długosz
 • Spalanie paliw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Wstęp. Wszyscy na co dzień posługujemy się pojęciem wybuchu, ale rzadko jesteśmy w stanie powiedzieć co tak naprawdę termin ten oznacza. W języku potocznym wybuch oznacza gwałtowne wydzielenie w jednym miejscu dużych ilości energii, któremu towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia oraz powst...

Spalanie i paliwa-pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Mościcki
 • Spalanie paliw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 861

Test 12 z 31.01.2006r. 1.Podać wzór na liczbę Wobbego: W=Qsdv -0.5 , MJ/m3, Q- wartość kaloryczna, dv- gęstość względna gazu 2. Jakie związki tworzą ropę naftową: węglowodory: parafiny, olefiny, nafteny (alkeny), węglowodory aromatyczne 3. Podać