struktura płomienia pyłowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
struktura płomienia pyłowego - omówienie - strona 1 struktura płomienia pyłowego - omówienie - strona 2 struktura płomienia pyłowego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Data wykonania ćwiczenia: Grupa nr .
1………………….
2………………….
3…………….………
Spalanie i paliwa. Sprawozdanie nr 4.
Ćwiczenie nr 3. Temat: Struktura płomienia pyłowego. WSTĘP TEORETYCZNY:
Cel ćwiczenia.
Ćwiczenie polegało na obserwacji spalania paliw stałych a konkretnie pyłu węglowego. Charakterystyka płomienia.
Płomień pyłowy tworzy mieszanka pyłowo gazowa. Pierwszą strefą płomienia jest gęsta mieszanka pyłowa, z której następuje wydzielenie części lotnych. Na brzegu tej strefy formuje się płomień części lotnych przechodzący w płomień pozostałości koksowej. Te dwie strefy płomienia stanowią zasadniczy jego odcinek. Stabilność płomienia.
Ważnym zagadnienie w przypadku płomienia pyłowego jest jego stabilność. Zależy ona głównie od cech konstrukcyjnych palnika oraz od prędkości propagacji płomienia. Prędkość propagacji jest zależna od właściwości pyłu (rodzaj oraz rozdrobnienie) oraz składu mieszanki pyłowo-powietrznej. Poprawę stabilności płomienia możemy uzyskać poprzez większe rozdrobnienie pyłu lub po przez zwiększenie udziału części lotnych w węglu. Zwiększenie prędkości propagacji po przez zastosowanie składu mieszanki palnej znacznie bogatszej od stechiometrycznej przyczynia się znacznie do stabilności płomienia gdyż proporcja części lotnych i powietrza w dużej mierze o tym decyduje.
Rodzaje paliwa w palnikach pyłowych.
Do palenisk pyłowych odpowiednie są węgle o dużej zawartości części lotnych na węgle brunatne lub pyłowe węgle kamienne. W przypadku chudych węgli kamiennych stabilność płomienia zapewnia się poprzez większe podgrzewania powietrza lub sposobami konstrukcyjnymi. Przydatność węgla.
Przydatność węgla do zastosowania w palnikach pyłowych można określić poprzez wskaźnik zapłonu ZWZ. Jest on określony jako:
\
- energia uzyskana ze spalenia części lotnych wydzielonych przyz temperaturze 500 ºC
- temperatura zapłonu, przy której pył węglowy wdmuchnięty do pieca uległ zapłonie po 150 ms.
Im większy jest wyżej opisany wskaźnik tym płomień pyłowy jest stabilniejszy i bardziej intensywny. Wypalanie węgla.
Wypalenie węgla w płomieniu pyłowym nie jest całkowite, co objawia się udziałem części palnych w popiele i żużlu. Już 1% niedopału powoduje znaczne pogorszenie sprawności kotła za czym idą straty finansowe dla bloków energetycznych. Należy wiec eliminować to zjawisko.


(…)

…. Wypalanie węgla.
Wypalenie węgla w płomieniu pyłowym nie jest całkowite, co objawia się udziałem części palnych w popiele i żużlu. Już 1% niedopału powoduje znaczne pogorszenie sprawności kotła za czym idą straty finansowe dla bloków energetycznych. Należy wiec eliminować to zjawisko.
O zawartości części palnych w popiele i żużlu decydują takie czynniki jak:
jakość przemiału węgla
chemiczna reaktywność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz