Zadania ze stechiometrii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania ze stechiometrii - strona 1 Zadania ze stechiometrii - strona 2

Fragment notatki:

1. STECHIOMETRIA-dział chemii zajmującej się określeniem proporcji regulujących ze sobą
związków.
Zad.1
Ile metrów 3 spalin powstanie ze stechiometrycznego spalania 1m3 metanu w czystym tlenie.
Ile m3 O2 teoretycznie potrzeba do spalania CH4 na 1m3.
CH4 +2O2 - 1CO2 +2H2O
22,4 m3 CH4 + 2*22,4 m3 O2 - 22,4+2*22,4 /:22,4
1 m3+2m3 - 1 m3+2m3
m3 O 2
t
LO =2 3
m CH 4
m3 O ss
V S =1 3 2
m CH 4
m3 O2 sm
V m=3 3
m CH 4
Zad.2
Policz udziały objętościowe poszczególnych składników spalin suchych i mokrych.
Spaliny mokre:
V CO
V CO
1
1
CO =
=
=
= =33,3 %
sm
V sm V CO V H O 12 3
V CO
VHO
2
2
V H O=
=
=
= =66,7 %
sm
V sm V CO V H O 12 3
Spalanie suche:
V CO
CO =
=100 % .
ss
V CO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Spalanie w Powietrzu:
CH4 +2O2 - 1CO2 + 2H2O
CH4 +2O2 +N2 -1CO2 +2H2O
Zad.3
Policzyć udziały objętościowe poszczególnych składników spalin suchych i mokrych.
VSS=CO2 +N2 - 1+7,52=8,52 m3ss/m3 CH4
VSM=VSS+ VH2O - 10,52 m3sm/m3 CH4
V CO
CO =
=12 %
S
V SS
VH
H
S =
=88 %
V SS
CO =10 %
SM
H
SM =71 %
H O
SM =19 %
Zad.4
Uwzględnić reakcje spalania C2H6 w powietrzu.
2C2H6 +7O2 - 4CO2 +6H2O /:2
C2H6 + 3,5O2 - 2CO2 +3H2O
C2H6 + 3,5O2 +13,16 N2 - 2CO2 +3H2O+ 13,16 N2
2
2
2
2
2
2
2
Zad.5
Uwzględnić reakcje spalania z zad.4 jeżeli udział powietrza w mieszaninie jest o 5% większy od
stechiometrycznego.
1C2H6 + 3,68O2 +13,83 N2 - 2CO2 +3H2O+ 13,83N2 +0,18O2.
TEORETYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU(POWIETRZA)-określa ile tlenu (powietrza)
teoretycznie (zgodnie ze stechiometrią) należy dostarczyć do spalania jednostki paliwa.
Zad.6
Okreslić teoretyczne zapotrzebowanie tlenu na spalanie 1 m3 CH4.
CH4 + 2O2 - CO2 + 2H2O
m3 O 2
t
LO =2 3
m CH 4
2 m 3 pow
m3 pow
Ltpow. =
=9,52 3
.
0,21 m 3 CH 4
m CH 4
2
RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU(POWIETRZA)-uwzględnia nadmiar utleniacza
w stosunku do ilości wynikającej ze stechiometrii.
rz
LO Lrz
ilość pow. dostarczana do spalania
= t = tpow =
LO L pow ilość powietrza  ze stechiometrii 
2
2
Zad.7
Dla danych z zad. 6 policzyć rzeczywiste zapotrzebowanie tlenu LrzO2 jeżeli λ=1,2.
m3 O 2
2 m3 pow
m3 pow
t
t
L pow. =
=9,52 3
LO =2 3
0,21 m3 CH 4
m CH 4
m CH 4
3
m O
rz
LO =∗LtO =1,22∗2=2,4 3 2
m CH 4
m 3 pow
rz
t
LO =∗L pow=1,22∗9,52=11,4 3
m CH 4
2
2
2
2
21
− jest t o udział tlenu w spalinach suchych w %
21−[O2 ]ss
n=−1∗100= [%]− jest t o nadmiar powietrza
1
= −t o współczynnik ekwiwalencji

=
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz