Spalanie paliw gazowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie paliw gazowych-opracowanie - strona 1 Spalanie paliw gazowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Spalanie paliw gazowych
*Mieszanka palna
Mieszanka palna to mieszanina powietrza z paliwem, w której: po zniknięciu źrodła zapłonu proces spalania rozwija się w niej samorzutnie.
*Rodzaje mieszanek palnych:
-bogata λ1.
Granica stężenia zapłonu
*Granice stezenia zapłonu
Minimalne (dolna granica) i maksymalne (granica gorna) stęŜenie paliwa w mieszance, w ktorej może nastąpić zapłon. Dolna i górna wartość stężenia paliwa w mieszance paliwa z utleniaczem, poza którymi zapłon jest niemożliwy.
*Rodzaje granic stęzeniowych zapłonu DGW - dolna granica zapłonu (wybuchu), GGW - gorna granica zapłonu (wybuchu).
Zapłon mieszanki palnej
* Definicja zapłonu
Zapłon jest to spowodowanie stanu spalania przez lokalne wywołanie intensywnej reakcji chemicznej w mieszance
palnej.
*Sposoby zapłonu
Rodzaje zapłonów:
- wymuszony (np.. iskrą elektryczna ...),
- samozapłon.
*Minimalna energia zapłonu
Definicja:
Emin - jest to najmniejsza ilość energii, która wywołuje zapłon w mieszance palnej [J]. Typowe Emin dla różnych paliw:
- gazowe: Tkr
*Sposoby przenoszenia się procesu spalania
a.Deflagracja-jest przenoszenie się procesu spalania przez płomień
- Mechanizm przenoszenia jest cieplny: przez przewodnictwo cieplne.
b.Detonacja- fala detonacyjna jest to fala reakcji spalania poprzedzona falą uderzeniową. c.Tlenie.
*Płomień- jest to fala chemicznej reakcji egzotermicznej rozchodząca się z charakterystyczną dla danej mieszanki palnej prędkością, zwana prędkością propagacji płomienia
Q  dT
dx
*Podział płomieni:
Ze względu na charakter przepływu:
- laminarne,
- turbulentne.
Ze względu na sposób mieszania:
- kinetyczne (wymieszane)
- dyfuzyjne (nie wymieszane).
Płomienie kinetyczne
*Łaminarny płomien kinetyczny:
-"płaski" płomień;


(…)

…;
-płomień.
*Struktura płomienia turbulentnego
-turbulentny
-laminarny
Palniki gazowe
*Wymagania dla palników gazowych
Zadaniem palnika jest dostarczenie gazu i powietrza oraz takie zorganizowanie mieszania, żeby ukształtować płomień o pożądanych cechach.
Cechy dobrego palnika:
- poprawna i stabilna praca w zakresie projektowego zakresu warunków,
- mała emisja zanieczyszczeń,
- trwałość,
- mały poziom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz