Spalanie paliw-test 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie paliw-test 2 - strona 1 Spalanie paliw-test 2 - strona 2

Fragment notatki:

Test 2 Co oznaczają symbole GZ i GS: G-gaz Z- ziemny S- sztuczny
Podac przykład sztucznego gazu palnego: gaz miejski, koksowniczy
Podać przybliżoną wartość opałową mazutu: 39,4 MJ/kg
Podać udział części lotnych w węglach energetycznych: kamienny 4-43%, brunatny 41-65%
Podać wilgotność węgla brunatnego: 42-54 % (udział wody)
Podać przybliżoną temp. spalania któregoś z paliw gazowych: CH4= 1200
Co to są rodniki: wodne atomy i fragmenty cząstek, są reaktywne chemicznie, nie trwałe
Podać wzór Arrheniusa: k=ko*exp(-E/RT)
Podać przybliżoną prędkość propagacji płomienia któregoś z paliw gazowych: CH4=0,40 m/s
Jak można podzielić płomienie gazowe ze względu na mieszanie paliwa z powietrzem: laminarnie turbulentnie
Ze względu na sposób dostarczania powietrza do spalania palniki gazowe dziali się na: palniki kinetyczne, kinetyczno- dyfuzyjne, dyfuzyjne
Wymienić typy rozpylaczy oleju: strumieniowe, wirowe, strumieniowo- wirowe
Dymienie płomienia jest wynikiem powstawania: sadzy
Wymienić ważniejsze paleniska węglowe: rusztowe, fluidalne
Napisać jakąś reakcje chemiczna na spalanie węgla: C+O2→CO2
Podać produkty termicznego rozkładu węgla: CO, CO2, H2O, CH4, C2H4, C2H6, inne gazy, smoła, koks
Wymienić typy palników pyłowych: wirowe, szczelinowe ze stabilizatorem, strumieniowe
Podać mechanizmy powstawania tlenków azotu: termiczny, szybki, paliwowy
Do czego służą dysze OFA: dysze dodatkowego powietrza ponad palnikami w celu poprawy warunków spalania, zmniejsza się emisja NOx
Podstawową techniką ograniczenia emisji NOx z kotłów pyłowych jest: zmiana organizacji spalania (obniżenie temp. spalania, spalenie dwustopniowe), reakcja NOx w spalinach powinna być za sferą spalania
Złoże w kotle fluidalnym przede wszystkim zawiera: popiół, piasek, ziarna
Co oznacza skrót DGW: dolna granica wybuchowości
Z czego składa się katalizator: nośnika katalizatora (np. ceramiczny) i substancji czynnej W trójdrożnym katalizatorze samochodowym dopalane są: NOx, CO, CnHm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz