Sprawozdanie z pirolizy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Podstawy teoretyczne.
Piroliza zwana inaczej destylacja rozkładową. Jest to proces rozkładu danej substancji poprzez działanie nań wysoką temperaturą w warunkach niedoboru, bądź też braku tlenu. Jest to proces bezkatalityczny, gdyż działanie dodatkowej substancji opierałoby się tylko na obniżeniu o kilkadziesiąt stopni zachodzącej reakcji, co jest nieopłacalne. Pierwszą substancja ulegającą rozkładowi termicznemu są tzw. części lotne, których udział w substancji może zawierać się w bardzo szerokim zakresie. Dla przykładu drewno może zawierać 80% części lotnych, przy czym antracyt posiada tylko kilka procent części lotnych. Wchodzące w skład pirolizowanej substancji złożone związki chemiczne rozkładają się na lżejsze frakcje, czyli do prostszych związków posiadających mniejszą masę cząsteczkową. Pirolizę możemy podzielić na nisko i wysokotemperaturową. Niskotemperaturowa zwana jest wytlewaniem, zaś wysokotemperaturowa tleniem. Obie metody jak sama nazwa wskazuje różnią się temperaturą, do której podgrzewana jest substancja, a co, za czym idzie także ilością dostarczonego ciepła. W większości przypadków piroliza zachodzi w temperaturze , jednakże w przypadku rozkładania wyższych węglowodorów górna granicą sięga Często w celu przyspieszenia reakcji obniża się także ciśnienie. Produktem pirolizy są pozostałości koksownicze, zwane karbonizatem oraz popiół, a także w przypadku pirolizowania ropy naftowej mogą to być alkeny, benzyna, smoła oraz inne ciężkie destylaty. Proporcje występowanie powyższych produktów są uzależnione od rodzaju węgla(stopnia uwęglenia), petrografii oraz warunków pirolizy(ciśnienia, temperatury). Piroliza jest procesem rodnikowym.
Piroliza w przemyśle stosowana jest w celach:
utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych;
produkcji węgla drzewnego, gazu drzewnego i smoły;
w motoryzacji do utylizacji zużytych opon;
pozyskiwania monomerów z polimerów;
wytwarzania materiałów termoodpornych;
do produkcji materiałów ceramicznych.
Schemat stanowiska pomiarowego. 1 - zasilacz pieca z regulatorem temperatury;
2 - piec do wygrzewania próbki;
3 - koszyk z badaną próbką paliwa;
4 - czujnik temperatury;
5 - wlot gazu tworzącego atmosferę w piecu;
6 - waga mierząca masę próbki;
7 - komputer z kartą pomiarową i oprogramowaniem.
Wykaz przyrządów pomiarowych.
Waga
Komputer z odpowiednim oprogramowaniem
Termometr
Tabele pomiarowe.


(…)

…, ponieważ nie jest dobrana odpowiednia skala. Wartość została odczytana na bazie przybliżenia wykresu wykonanego w programie MS Excel
Uwagi, wnioski.
Przeprowadzone przez nas doświadczenie miało na celu zapoznanie się z procesem pirolizy paliw stałych. Odczytane wyniki są obarczone sporym błędem, który może wynikać m.in. z faktu, że:
Pomiar był przeprowadzony nie do końca dokładnie, ponieważ podczas zachodzącego procesu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz