Temperatura spalania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Temperatura spalania-opracowanie - strona 1 Temperatura spalania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Temperatura spalania:
* Definicje temperatury spalania
Temperatura kalorymetryczna spalania: Ts,a - najwyższa temperatura jaka osiągają niezdysocjowane spaliny w wyniku adiabatycznego i izobarycznego spalania paliwa z teoretyczna ilością powietrza.
Temperatura teoretyczna spalania: Ts,t - najwyższa temperatura jaka osiągają zdysocjowane spaliny w wyniku adiabatycznego i izobarycznego spalania paliwa z nadmiarem powietrza.
Temperatura rzeczywista spalania: Ts - może być bardzo różna, zależna od strat ciepła w procesie spalania.
* Temperatura spalania-temperatura spalin
* Temperatura teoretyczna spalania
* Obliczanie temperatury teoretycznej spalania
Korzystając z wielomianowej postaci zależności cp = cp(T), np. cp = a1 + a2T + a3T2 +a4T-2
4 3 2
otrzymuje się po scałkowaniu:⅓ a3Ts + ½a2Ts
+ a1Ts
+ f Ts - a4 = 0
Równanie to rozwiązuje się ze względu na temperaturę Ts.
* Uproszczone obliczanie temperatury teoretycznej spalania
Jeśli przyjąć, że temperatura wlotowa paliwa Tpal i powietrza Tpow są równe temperaturze otoczenia Tst= 25 ºC, to
Ts
równanie bilansu entalpii (1) przyjmie postać: m pp  h
tw , st
 pal  mspal  h
tw , st
 sp mspal  c p  sp dT
Tst
ale: m pp  h
tw , st
 pal  mspal  h
tw , st
Ts
 sp m pp Qi czyli: m pp Qi mspal  c
Tst
p  sp dT
* Bardzo uproszczone obliczanie temperatury teoretycznej spalania
Przyjmując średnie ciepła właściwe: cp (pal) = cp (pow) = cp (sp) oraz Tpal = Tpow = Tot
otrzymuje się równanie: (Ts - Tot) cp (sp) msp = Qi mpal
gdzie Qi jest wartością opałową, poniewaŜ w płomieniu woda jest pod postacią pary. stąd: Ts = Tot + (Qi mpal )/(ms cp (sp))
lub: Ts = Tot + Qi /[(1+λmpow,t ) cp (sp)]
Błąd popełniany przy tym oszacowaniu Ts to: 10-20%.
* Rzeczywista temperatura spalania
temperatura spalania jest niższa od kalorymetrycznej temperatury spalania na skutek: strat cieplnych od płomienia niezupełnego spalania (dysocjacja), niecałkowitego spalania.
* Temperatura spalania w zależności od typu paliwa
Straty cieplne

(…)

… głównie z promieniowania. Dlatego odchylenie od temperatury kalorymetrycznej spalania zależy od zdolności emisyjnej płomienia:
Odchylenia temperatury od Ts.t
-płomienie gazowe: 30-50°,
-płomienie olejowe: 200-300°,
-płomienie pyłowe: 500-600°. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz