Zarządzanie jakością - strona 2

note /search

Zarządzanie przez jakość TQM- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1932

Koncepcja Josepha M. Jurana 85% organizacji problemów wynika z winy kierownictwa. Jakość to zdolność użycia, można ją uzyskać przez zastosowanie procesów doskonalenia. Twórca „spirali Jurana” i „triody Jurana”. Planowanie jakości - kontrola jakości - usprawnianie jakości 10 kroków budowy systemu za...

Polskie Centrum Akredytacyjne- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

1. PCA - Polskie Centrum akredytacyjne 2. PCA jest członkiem organizacji skupiającej: - jednostki akredytujące laboratoria, -jednostki certyfikujące, - jednostki kontrolujące w Europie EA(European co-operation for Accreditation) PCA jest członkiem międzynarodowej organizacji skupiającej instytucje a...

Zarządzanie jakością w laboratorium według ISO 17025- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043

PN-EN ISO/IEC 17025:2000 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących • Norma ta została opracowana na podstawie wcześniejszej EN 45001 oraz ISO/IEC Guide 25. Zawiera ona wszystkie wymagania jakie powinny spełniać laboratoria badawcze i wzorcujące i stanowi podstaw...

Co to jest jakość- podstawowe pojęcia

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1414

Jakość jest pojęciem, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wymyślił je Platon. Pojawiło się z chwilą wystąpienia społecznego podziału pracy, dóbr i usług. W czasach starożytnych określono także warunki techniczne dotyczące jakości towarów. Pierwsze wzmianki no ten temat pochodzą z Egiptu s...

Błędy w badaniu

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

Błędy w badaniu błędy doboru próby błędy nie wynikające z doboru próby Faza badania Błędy doboru próby Błędy nie wynikające z doboru próby Przygotowanie Nieprawidłowe zdefiniowanie populacji generalnej Nieprawidłowe określenie problemu badawc...

Pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1708

1.Badania jakościowe - ogólna kategoria rozmaitych metod i technik badawczych cechujących się następującymi wspólnymi właściwościami skoncentrowanie się na poznaniu, opisie, wyjaśnianiu różnorodności zjawisk, a nie na diagnozie częstości ich występowania wykorzystanie w charakterze informatorów po...

Metoda 5S System 5S, praktyki 5S, 5xS, zasady 5S

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2359

Metoda 5S System 5S, praktyki 5S, 5xS, zasady 5S Efekt wielu lat praktyk i doświadczeń  wiodących japońskich firm. Cele i zadania Zaprowadzenie i utrzymanie porządku i dyscypliny w miejscu (na stanowisku) pracy. Fundament tworzenia środowiska pracy sprzyjającego działaniom projakościowym, harmonijn...

Czym jest 6 sigma?

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

„ 6 sigma ” Czym jest 6 sigma? Koncepcja na prowadzenie biznesu? Długoterminowa strategia? Filozofia i określony sposób działania? Metoda radzenia sobie z problemami? Pewien cel, miara? Metafora i synonim doskonałości? Jaka definicja? Trudność definicyjna: Six Sigma bardzo silnie oddziałuje z ...

Branżowe systemy

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

LOTNICTWO EN/AS/JIS 9100/9110/9120 Normy serii 9100 ustanawiane przez organizacje regionalne zrzeszone w IAQG (International Aerospace Quality Group). EN/AS/JIS 9100/9110/9120 Norma skierowana do firm produkcyjnych, dostawców, sprzedawców oraz usługodawców. Przeprowadzenie wdrożenia a następnie ce...

Certyfikacja.akredytacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

T: Certyfikacja systemów zarządzania jakością i systemów pokrewnych Jednostki certyfikacyjne i ich akredytacja Certyfikacja Postępowanie, w którym strona trzecia daje pisemne zapewnieni...