Branżowe systemy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Branżowe systemy - strona 1 Branżowe systemy - strona 2 Branżowe systemy - strona 3

Fragment notatki:

LOTNICTWO EN/AS/JIS 9100/9110/9120 Normy serii 9100 ustanawiane przez organizacje regionalne zrzeszone w IAQG (International Aerospace Quality Group). EN/AS/JIS 9100/9110/9120
Norma skierowana do firm produkcyjnych, dostawców, sprzedawców oraz usługodawców. Przeprowadzenie wdrożenia a następnie certyfikacja wg norm serii EN/AS/JIS 9100 jest podstawą do wpisu rejestracyjnego jako dostawcy w bazie danych IAQG-OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) Docelowo tylko firmy z tej bazy będą mogły dostarczać wyroby i usługi dla przemysłu lotniczego. Seria 9100 - przykłady
EN/AS/JIS 9100 - System Zarządzania Jakością w lotnictwie przy konstrukcji, projektowaniu, produkcji, montażu i konserwacji. EN/AS/JIS 9110 - System Zarządzania Jakością w lotnictwie dla firm konserwatorskich EN/AS/JIS 9120 - System Zarządzania Jakością w lotnictwie dla kupców i dystrybutorów W Polsce w roku 2005 Polski Komitet Normalizacyjny wydał serię norm PN-EN 9100. Lotnictwo i kosmonautyka. MOTORYZACJA ISO/TS 16949:2002 Specyfikacja Techniczna ISO, która ujednolica krajowe systemy jakości w branży motoryzacyjnej oraz uszczegóławia wymagania normy ISO 9001 w obrębie światowego przemysłu motoryzacyjnego ISO/TS 16949:2002 Uwaga!!!
+ INDYWIDUALNE WYMAGANIA DANEGO KLIE NTA Opracowana przez członków International Automotive Task Force (IATF)
Organizacja zrzesza m.in.:
BMW, Daimler Chrysler, Fiat, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot-Citroen, Renault, Volkswagen, producentów japońskich
ISO 9001 + wymagania specyficzne dla produktów z zakresu projektowania produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym Wymagania dotyczą:
Dokumentacji technicznej
Oceny skuteczności i efektywności procesów
Szkolenia personelu
Planowania jakości wyrobu
Projektowania i rozwoju
Zakupów od dostawców
Produkcji
Magazynowania wyrobów, wg FIFO
Analizy systemu pomiarowego
Auditowania
Monitorowania i pomiarów produkcji
Kontroli wymiarowej i badania funkcjonalności
Nadzoru nad wyrobem niezgodnym
Doskonalenia procesu produkcji
Badania wyrobu odrzuconego
Wymagania klienta? Por. np. http://delphi.com/suppliers/ Delphi's Customer Specific Requirements QUALITY REQUIREMENTS COMMUNICATIONS TO SUPPLIERS, w tym: The manual supplements ISO/TS16949 for quality and commercial requirements of suppliers. It includes specific information on how to properly complete a supplier's response to a Delphi Request for Quote, necessary packaging, labels, and scheduling requirements, and Delphi specific quality requirements.

(…)

… i Certyfikacji i Krajową Izbę Gospodarczą. WSK - Wewnętrzny System Kontroli wg normy PN-N 19001: 2006 dla firm biorącyh udział w międzynarodowym obrocie towarami, technologiami i usługami podwójnego zastosowania (zastosowanie cywilne i wojskowe), o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Oparty jest na normie ISO 9001: 2000, zawiera…
… stanowiący uszczegółowienie wymagań normy ISO 9001 wynikające ze specyfiki działań przemysłu transportu kolejowego, kładąca nacisk na zarządzanie projektami i zapewnienie bezpieczeństwa towarom i pasażerom.
Uzyskanie certyfikatu IRIS stanowi warunek konieczny do wejścia (lub pozostania) na listach kwalifikowanych dostawców dla największych producentów taboru kolejowego. Standard IRIS będzie również wymagany dla producentów uczestniczących w łańcuchu dostawców dla kolei nie tylko produkujących wyrób finalny takich jak: huty, przemysł maszynowy, przemysł elektromaszynowy, elektroniczny, chemiczny itp. Standard obejmuje zakresem projektowanie, produkcję, serwis oraz modernizacje i remonty podzespołów oraz pojazdów szynowych (lokomotywy, wagony pasażerskie, wagony towarowe, tramwaje, metro). Wymagane jest posiadanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz