Polskie Centrum Akredytacyjne- zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie Centrum Akredytacyjne- zagadnienia - strona 1 Polskie Centrum Akredytacyjne- zagadnienia - strona 2 Polskie Centrum Akredytacyjne- zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1. PCA - Polskie Centrum akredytacyjne 2. PCA jest członkiem organizacji skupiającej: - jednostki akredytujące laboratoria, -jednostki certyfikujące, - jednostki kontrolujące w Europie EA(European co-operation for Accreditation) PCA jest członkiem międzynarodowej organizacji skupiającej instytucje akredytujące jednostki certyfikujące i kontrolujące IAF (international accreditation forum - inc.) PCA jest członkiem międzynarodowej organizacji skupiającej laboratoria badawcze i wzorcujące ILAC (international laboratory accreditation cooperation) Akredytacje PCA są uznawane w Europie i na świecie 3. PCA zachęca laboratoria do stosowania metod badawczych wynikających z najnowszych zdobyczy wiedzy oraz zgodnych z opisanymi w normach europejskich i międzynarodowych. 4. PCA udziela akredytacji laboratoriom tylko na taką działalność, do prowadzenia której ma ono kompetencje. PCA nie udziela akredytacji na badania zlecane podwykonawcom. Ponadto PCA nie udziela akredytacji na badania, co do których laboratorium ma zawartą umowę na dorywcze wykorzystanie kluczowego wyposażenia pomiarowo - badawczego i/lub pomieszczeń laboratoryjnych W wypadku ubiegania się o akredytację organizacji mającej laboratoria w wielu lokalizacjach, wnioskująca organizacja może złożyć jeden wniosek obejmujący wszystkie lokalizacje lub odrębne wnioski dla każdej lokalizacji. 5. Dokumentami zawierającymi opis realizacji metod badawczych wymienionych w zakresie akredytacji mogą być:
-normy polskie, regionalne i międzynarodowe -normy zagraniczne publikowane przez krajowe jednostki normalizacyjne państw członkowskich ISO -przepisy prawne polskie i UE -kodeksy postępowania -ogólnie dostępne publikacji metodyczne -własne procedury badań. 6. Zasadą jest, że akredytowane laboratoria badawcze samodzielnie wykonują badania w ramach posiadanego zakresu akredytacji. Wyjątkowo, laboratorium badawcze może podzielić własne akredytowane badania oraz badania spoza własnego zakresu akredytacji innemu laboratorium akredytowanemu, którego zakres akredytacji obejmuje podzlecane badania, zgodnie z własną procedurą dotyczącą podwykonawstwa. 7. Laboratorium zlecające badania podwykonawcy: -powinno poinformować klienta o zamiarze podzlecenia badań przed tym działaniem i uzyskać jego pisemną zgodę na to zlecenie, -powinno uzyskać od laboratorium będącego podwykonawcą sprawozdanie z badań obejmujące wyniki zleconego badania

(…)

… wykazania swojej biegłości. Polityka laboratoriów dotycząca takich wypadków powinna być określona i udokumentowana w Księdze Jakości, 10. PCA (DA - 05)
Kryteria akceptacji uzyskanych rezultatów stosowane przy ocenie osiągnięć laboratoriów badawczych: - żaden wynik dotyczący badanych cech/pomiarów nie może znaleźć się w grupie wyników niezadowalających, - w wypadku wykorzystywania wskaźnika z przy ocenie…
… przez nie laboratoria referencyjne) - przemysł lub organizacje/zrzeszenia producentów. ORGANIZATOR PROGRAMU PT/ILC POWINIEN MIEĆ WDROŻONY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 12. PCA (DA - 07) Wyposażenie pomiarowe stosowane do wzorcowań, badań i inspekcji, mające istotny wpływ na niepewność pomiaru związaną z wynikami tych działań, powinno być wzorcowanie przez krajową instytucję metrologiczną ( w Polsce - Główny Urząd Miar)1 albo przez akredytowane laboratoria wzorcujące 2. Wzorce odniesienia akredytowanych laboratoriów wzorcujących powinny być wzorcowane w GUM-ie lub akredytowanych laboratoriach wzorcujących o odpowiedniej najlepszej możliwości pomiarowej. Jednym z elementów spójności pomiarowej jest niepewność pomiaru związana z wzorcowaniem przyrządów pomiatowych. 13. PCA (DA - 07) Zmiany zakresu akredytacji…
… wchodzących w struktury zakładów badawczych. Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 170 metody badań fizykochemiczncyth i użytkowych benzyn silnikowych, olejów napędowych, benzyn lotniczych. 16. PN - EN ISO/IEC 17025:2001 Wymagania w sferze zarządzania: - uregulowania funkcjonowania całego laboratorium - zarządzania (polityka, komunikacja wewnątrz laboratorium) - doskonalenia (zaangażowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz