Co to jest jakość- podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co to jest jakość- podstawowe pojęcia - strona 1 Co to jest jakość- podstawowe pojęcia - strona 2 Co to jest jakość- podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Jakość jest pojęciem, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wymyślił je Platon. Pojawiło się z chwilą wystąpienia społecznego podziału pracy, dóbr i usług. W czasach starożytnych określono także warunki techniczne dotyczące jakości towarów. Pierwsze wzmianki no ten temat pochodzą z Egiptu sprzed 2000 p.n.e. Około roku 1200 p.n.e. za panowania Ramzesa III powstały tzw. Listy towarowe. Jakość niewartościowana i wartościowana. 1. Jakość to stopień zaspokojenia potrzeb i spełnienia wymagań klienta. 2. Jakość to przede wszystkim przydatność użytkowa. 3. Jakość to zgodność wyrobu z wyspecyfikowanymi wymaganiami. 4. Jakość to przewidywalny stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach. 5. Jakość to zbiorcza charakterystyka produktu i serwisu z uwzględnieniem marketingu projektu, wykonania i utrzymania, która powoduje że dany produkt i serwis spełniają oczekiwania użytkownika. Jakość jako kategoria filozoficzna niewartościowana. Stosowane w drugim okresie filozofii starożytnej. Platon używał słowa Jakość do oznaczania cech rzeczy. Arystoteles do określania: ilości, relacji, substancji, miejsca, czasu, położenia, dyspozycji, czynności. Jakość wg niego wyraża określoność substancji cielesnej i ujawniającej się w niej specyficzne podporządkowanie materii względem formy. Jakość w ekonomii: Pojecie to jest intuicyjnie znane i rozumiane, należy do powszechnie stosowanych, ale trudno definiowalne, gdyż odnosi się do złożonych i skomplikowanych zdarzeń i wł. Używa się go w odniesieniu do produktu i procesu produkcji. Jakość produktu: To zdolność wyrobu lub usługi do zaspokojenia potrzeb konsumentów wyrażonych lub zakładanych. Inaczej to ogół wł. i charakterystyk produktu lub usługi nadających mu zdolność do zaspokojenia potrzeb użytkowników.
- wg normy ISO 9000 Jakość wyrobu, usługi to stopień w jakim zbiór przynależnych właściwości spełnia wymagania klienta. Może być niska, dobra lub doskonała. W przypadku wyrobów przemysłowych Jakość jest wypadkowa. - Jakość projektu ( wzoru, typu, konstrukcji) - model wyrobu o określonym zbiorze cech, które spełniają wymagania klienta, a także producenta, handlu, serwisu itp. - Jakość wykonania - stopień zgodności poszczególnych części wyrobu ze wzorem, czyli projektem, specyfikacją wymagań itp. - Jakość eksploatacyjna - zgodność obsługi u klienta z wymaganiami założonymi w projekcie.


(…)

… z wykonywanej pracy. 13. Zachęcaj do kształcenia i samokształcenia. 14. Podejmuj działania w celu zrealizowania zmian (powrót do zasady 1.). Przyczyny błędów systematycznych ( specjalne) można usunąć bez skomplikowanych zabiegów, natomiast przypadkowe (ogólne) wymagają zaangażowania całej załogi. E. Deming oparł swoją teorię na: sterowaniu jakością procesów i produktów, przebiegającym w cyklu działań nazwanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz