Otoczenie przedsiębiorstwa - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 4025
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie przedsiębiorstwa - notatki - strona 1 Otoczenie przedsiębiorstwa - notatki - strona 2 Otoczenie przedsiębiorstwa - notatki - strona 3

Fragment notatki:W pliku znajdziecie takie pojęcia, jak: główne cechy otoczenia, zadowolony klient, wybrane modele zachowań konsumentów, podmioty wspierające działania firmy, formy wspierania działań marketingowych, czynniki określające natężenie konkurencji, globalny wymiar otoczenia rynkowego, obserwacja otoczenia przedsiębiorstw.

Notatka może być pomocna podczas nauki z otoczenia przedsiębiorstw.


Otoczenie można określić jako ogół podmiotów i sił, które w sposób pośredni i bezpośredni działają na zdolność firmy do zyskownego zaspokajania potrzeb jej docelowych klientów. Źródło szans i zagrożeń, zwierciadło w którym firma może ujrzeć silne i słabe strony. Wyróżnia się w nim otoczenie rynkowe, zwane też mikrootoczeniem, bliższym, bezpośrednim oraz makrootoczenie określane także mianem ogólnego, dalszego. Otoczenie rynkowe dowolnej firmy występującej w roli sprzedawcy tworzą następujące grupy podmiotów: nabywcy konsumenci oraz nabywcy instytucjonalni; przedsiębiorstwa wspierające wysiłki marketingowe. Główne cechy otoczenia: postępująca złożoność; szybkie zmiany (zrozumiane i innowacyjne wykorzystane były i są źródłem sukcesów) umożliwiają bycie pierwszym na rynku, bycie konkurencyjnym, zbagatelizowane mogą doprowadzić do upadku renomowanych firm. Otoczenie rynkowe i jego cechy: relacje jakie występują między firmą a pozostałymi elementami mogą mieć charakter transakcyjny (kupno-sprzedaż), konkurencyjny. Za otoczenie rynkowe uznać można ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają na otoczenie przedsiębiorstwa bezpośrednio na stan i efekty działalności marketingowej firmy. Głównie elementy otoczenia rynkowego firmy: dostawcy, pośrednicy, nabywcy (konsumenci oraz nabywcy instytucjonalni), konsumenci. /przeds. Wspierające wysiłki marketingowe firmy: dostawcy, pośrednicy handl./ Nabywcy jako główny element otoczenia: nabywcy to ci którzy kupują wytwarzane przez firmę dobra i usługi. Są wyłącznym źródłem jej przychodów. Bez nabywców firma nie istnieje. Nabywca - główny składnik otoczenia marketingowego. Wartość dla klienta - zdolność produktu do zaspokojenia jego potrzeb. Główne składniki wartości dla klienta: wartość produktu, usługi, pracowników, wizerunku firmy. ZADOWOLONY KLIENT: kupuje więcej i dłużej pozostaje lojalny; kupuje nowe produkty tego samego przedsiębiorcy; wypowiada się korzystnie o przedsiębiorstwie i jego produktach; zwraca mniejszą uwagę na konkurencyjne marki, reklamę konkurentów i jest mniej wrażliwy na cenę; oferuje przedsiębiorstwu nowe pomysły; wiąże się z mniejszymi kosztami dla przedsiębiorstwa bo transakcje są zrutynizowane. Zadowolony klient a długodystansowy sukces: środki marketingowe-> sprzedaż-> czy klient jest zadowolony?-> TAK: powtórzenie zakupu; stali klienci; pozytywna reklama „marketing szeptany”; produkt sprzedaje się sam-> długookresowy sukces; wysoka zyskowność; niezbędne tylko ograniczone działania marketingowe. czy klient jest zadowolony?-> NIE: zaniechanie ponownego zakupu; zmiana marki; negatywna reklama; niekorzystny wpływ na asortyment produktów-> trudność z wprowadzenie produktu na rynek; niska zyskowność; sprzedaż tylko przy dużym nakładzie działań marketingowych.

(…)

… - wartości i normy o charakterze religijnym lub obyczajowym
- stereotypy Stereotypy nie działają automatycznie, lecz przez grupy odniesienia.
4 grupy odniesienia: - rodzina (pierwotna) Rodzice akceptują zachowania, które jeszcze nie dawno były nie do przyjęcia; Postępująca decentralizacja decyzji zakupowych (dzieci mają głos).; Malejąca rola rodziny- rośnie rola trzech pozostałych grup odniesienia.
- grupy…
… się to z nadrobieniem zaległości jakie w tym temacie ma przedsiębiorstwo. Gdy okazuje się, że tych zaległości jest sporo i nakładów więcej niż się przewidywało może się okazać, że zabranie funduszy na podstawową działalność marketingową. Kodeksy etyczne Rola przedsiębiorstwa to nie tylko zaspakajanie potrzeb nabywców ale również to respektowanie norm i dbanie o społeczność. Pojęcia: etyczny biznes, społeczna odpowiedzialność biznesu CSR, Marketing społeczny. Co jest istotą SOB (społecznej odpowiedzialności biznesu)? - Są to kodeksy etyczne i ich istotę stanowi samoregulacja czyli dobrowolne samoograniczenia przejętych norm i stosowanie się do nich. Istnieją 2 rodzaje kodeksów etycznych: - indywidualne - stworzone przez przedsiębiorstwa; - zbiorowe - są one tworzone przez instytucje, które grupują określone grupy…
…) Podmiotowa struktura rynku: -monopol - wyłączność jednego przedsiębiorstwa na rynku - oligopol - niewielka liczba dużych przedsiębiorstw dominujących na rynku, silni gracze, niewielka ilość firm (łatwa obserwacja) - polipol - na rynku funkcjonuje bardzo duża liczba przedsiębiorstw, z którego żaden nie ma wpływu na podaż i cenę 2) Stan barier rynkowych: Bariery rynkowe to czynniki, które ograniczają…
… rodzaje zmian: - transformacja (system nakazowo - rozdzielczy zmienił się na demokratyczny); - deregulacja - ważny zakres, uruchomienie konkurencji w dziedzinach, w których była ona ograniczona lub ogólnie eliminowana (np. monopol naturalny), łagodzenie lub eliminowanie tych regulacyjnych barier polega do dopuszczeniu konkurencji; - globalizacja standardów regulacyjnych - ujednolicenie standardów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz