Podstawy zarządzania - strona 2

note /search

Podstawy Zarządzania pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2506

1. CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM ZARZĄDZANIAI JAKIE SĄ JEGO ELEMENTY SKŁADOWE: Zarządzanie – umiejętność prowadzenia działalności gosp. która przynosi efekty. Dotyczy przede wszystkim ludzi, jest także współdziałaniem osób, które umożliwi zneutralizowanie słabości i max. Wykorzystać ich silne stron...

Podstawy zarządzania- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2548

dr hab. Marek Stankiewicz. Notatka składa się z 12 stron. 1. Przesłanki naukowego zarządzania- rewolucyjny rozwój zasobów (wynalezienie maszyny parowej, a potem elektryczności. Rozwój ewolucyjny, potem rewolucyjny= popyt na nowe, nie wynikające tylko z doświadczenia metody działania. Zapewnieni...

Pełne oraz obszerne notatki z przedmiotu.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1960

Pojęcia: O rganizacja - grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Zarządzanie - zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie i przewodzenie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na ...

Najstarsze przykłady procesów zarządzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1967

1. Najstarsze przykłady procesów zarządzania. Sumerowie - dysponowali normami prawnymi i zasadami rządzenia Egipcjanie - używali metod zarządzania przy budowie piramid Babilończycy - opracowali rozwinięte kodeksy prawne i zasady polityczne dla rządów Chińczycy - stosowali przemyślane systemy biur...

Motywowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

MOTYWOWANIE. 1.Przykład:Arabia Saudyjska-wykorzystywała cudzoziemców do prac fizycznych i usługowych(Egipt, Pakistan)-powód zmiany-wyż demograficzny, polityka cięć kadrowych, zmiana nastawienia do cudzoziemców. wizy- nakaz zwiększania ...

Zarządzanie na rynku doznań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2114

ZARZĄDZANIE NA RYNKU DOZNAŃ EWOLUCJA ZARZĄDZANIA Rynek doznań- pojęcie wywodzi się z publikacji Josepha Pine'a i Jamesa Gilmore'a pt.: „Praca jest teatrem a każda firma jest sceną”. Rynek doznań jest kolejnym etapem ewolucji otoczenia rynkowego firm. By na niego przejść trzeba nauczyć się nowych ...