Podstawy zarządzania - strona 3

note /search

Główne pojęcia zarządzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 2667

  1. Kto jest twórcą prakseologii? Protoplastą był Alfred Espinas , jednym ze współtwórców był Tadeusz Kotarbiński   2. ...

Podstawy zarządzania - wykłady - organizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2891

1. Pojęcie i składniki organizacji ORGANIZACJA celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych zasad i reguł, współpracująca ze sobą aby osiągnąć określony cel takie współdziałanie części, które przyczynia się do prowadzenia całości dostatecznie wyodrębniona z otoczenia całość ludzk...

Podstawy zarządzania - wykłady M.Ingram

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4802

1. Pojęcie i składniki organizacji ORGANIZACJA celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych zasad i reguł, współpracująca ze sobą aby osiągnąć określony cel takie współdziałanie części, które przyczynia się do prowadzenia całości dostatecznie wyodrębniona z otoczenia całość lud...

Funkcja kierowania i jej opcje - omówienie - Podział pracy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Funkcja kierowanie i jej opcje. Kierowanie jest procesem wykorzystywania nie polegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kultury grupy lub organizacji. Style kierowania: 1)...

Definicja organizowania - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Definicja organizowania i wymagana dokumentacja charakteryzująca strukturę firmy. Organizowanie – to decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Jest to decydowanie o tym jak najlepiej pogrupować elementy konstrukcyjne organizacji. Zasadniczą częścią ułożenia tych elementó...

Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441

Podstawowe certyfikaty i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa. Normy ISO 9000. Normy z serii ISO 9000 stanowią podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Skierowane są one na obsługę produkcję ogółu dóbr materialnych i wykonywanie różnego zakresu usług (materialnych i ...

Rodzaje planowania i ich charakterystyka - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623

Rodzaje planowania i ich charakterystyka  Planowanie długookresowe: - maksymalnie 3- 5 letni horyzont czasowy - uwzględnienie otoczenia sprowadzonego tylko do rynku na którym firma jest już obecna - przewidywanie oparte na ekstrapolacji wcześniejszych trendów zmian cen, wielkości popytu, za...

Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniow...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2674

Schematy struktur organizacyjnych firmy:  STRUKTURA LINIOWA historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika. Droga służbowa jest prosta: p...

Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych. Zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władka Kopalińskiego, słowo „systematyka” to „klasyfikacja; nauka o klasyfikacjach; taksonomia, dział biologii zajmujący się podziałem świata roślin i zwierząt na gatunki, rodzaje (...)” aha ;...

Funkcje zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

2010-06-06 1 proces, w którym mened erowie formułują  określone cele organizacji i dą ą do ich  realizacji ustalanie celów, ich rodzaju, po ądanego  poziomu oraz czasu i miejsca ich osiągania, a  tak e dobór metod ich realizacji proces polegający na świadomym ustalaniu  kierunków działania oraz p...