Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych - omówienie - strona 1 Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych - omówienie - strona 2 Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Systematyka przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władka Kopalińskiego,
słowo „systematyka” to „klasyfikacja; nauka o klasyfikacjach; taksonomia, dział biologii
zajmujący się podziałem świata roślin i zwierząt na gatunki, rodzaje (...)” aha ; d

Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego.

Inwestycja to wydatki przedsiębiorstw na dobra, które mogą być użyte do produkcji
innych dóbr i usług. Jest to tzw. "efekt korzyści odroczonych w czasie".

Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych
korzyści w przyszłości.
Inwestycje dzielimy na (Wg. B. Kowal):
1. Finansowe (pośrednie)

Są transakcjami między ludźmi, lokowanie kapitału w innym przedmiocie
gospodarczym; realizowane są głównie poprzez transakcje
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI - (forma zobowiązania pieniężnego
jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać
zapisu księgowego lub papieru wartościowego.)
2. Rzeczowe (bezpośrednie)

Angażowanie środków finansowych w powiększenie AT. Cel – wzrost
wartości majątku oraz przyniesienie inwestorowi odpowiednich dochodów
finansowych.
3. Niematerialne

Szkolenia pracowników, badania i rozwój, reklama i promocja, patenty
licencje, znaki firmowe, programy komputerowe.
Klasyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych:
1. Inwestycje odtworzeniowe

Związane z procesem starzenia się maszyn i urządzeń, polega na wymianie
starych na nowe. Ich zadaniem jest zmniejszenie kosztów utrzymania starych
maszyn i utrzymanie wielkości produkcji na stałym poziomie.
2. Inwestycje modernizacyjne

Wpływają na wzrost efektywności produktu lub usługi.
3. Inwestycje rozwojowe

Tworzenie nowych filii itp.
4. Inwestycje innowacyjne

Coś nowego, nowe technologie, nowy produkt spełniające wymagania klienta
5. Inwestycje strategiczne

Defensywne (ochrona firmy przed konkurentami i nieterm. dostawcami)

Ofensywne (przejmowanie konkurencji, zwiększenie prod., otwieranie filii,
rozszerzanie rynku)

Def-Ofen (badanie i rozwój)
6. Inwestycje dot. Ustroju społecznego

Stworzenie takich warunków pracy, aby pracownicy byli zadowoleni (systemy
motywacyjne )
7. Inwestycje dot. dóbr publicznych

Mecenat kultury i nauki
FAZY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
I. Faza przedinwestycyjna – obejmuje:

-identyfikacja potrzeb i możliwości

określenie wariantów inwestycji wstępna ich selekcja

określ. ostatecznej wersji war. projektu

-ocena efekt. proj. incest. i podjęcie decyzji o realizacji proj.
II. Faza realizacji – obejmuje:

prowadzenie negocjacji i zawieranie umów z dostawcami, wykonawcami, firmami
ubezp., bankami itp.

przygotowanie planów technicznych

budowa (realizacja) projektu

marketing przedprodukcyjny

przeszkolenia przyszłych pracowników

przyjęcie obiektu do eksploatacji
III. Faza operacyjna eksploatacji- związana z prowadzeniem bieżącej dział. obejmuje:

dochodzenie do pewnej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz