Podstawy zarządzania - wykłady - organizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykłady - organizacja - strona 1 Podstawy zarządzania - wykłady - organizacja - strona 2 Podstawy zarządzania - wykłady - organizacja - strona 3

Fragment notatki:


1. Pojęcie i składniki organizacji
ORGANIZACJA
celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych zasad i reguł, współpracująca ze sobą aby osiągnąć określony cel
takie współdziałanie części, które przyczynia się do prowadzenia całości
dostatecznie wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania skierowana na osiąganie celów
złożona całość zdolna realizować swoje cele dzięki współdziałaniu w samej organizacji oraz z elementami jej otoczenia

Cechy identyczne wszystkich organizacji (składniki organizacji)
cele
kadra kierownicza
struktura – ustalony porządek
zasoby rzeczowe, kapitałowe i ludzkie
podsystemy organizacji
celów i wartości
psychospołeczny
techniczny
struktury
zarządzania – spajający wszystkie podsystemy

I. Strategie normatywne na poziomie przedsiębiorstwa

1.Strategia wzrostu – zwiększenie skali operacji, co może przejawiać się w postaci wzrostu dochodów, udziału w rynku zatrudnienia. Cel- poprawa pozycji konkurencyjnej
Specjalizacji (koncentracji) – wszystkie zasoby ulokowane w jednej dziedzinie, np. Coca- cola
Dywersyfikacji (koncentrycznej lub konglomratowej (wiele dziedzin)
Integracji (do przodu lub do tyłu)

2.Strategia stabilizacji – firma nadal obsługuje ten sam rynek; stosowana, gdy efektywność jest zadowalająca

3.Strategie defensywne(cięć) – zmniejszenie skali działań, wycofanie z nierentownych rynków.
Cel- szybka poprawa rentowności i przywrócenie płynności finansowej
Częściowa wyprzedaż zasobów
Przeniesienie zasobów do innego sektora
Sprzedaż lub likwidacja jednostki biznesu


Podstawy Zarządzania
Organizacja jako obiekt zarządzania
Pojęcie i składniki organizacji
ORGANIZACJA celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych zasad i reguł, współpracująca ze sobą aby osiągnąć określony cel
takie współdziałanie części, które przyczynia się do prowadzenia całości
dostatecznie wyodrębniona z otoczenia całość ludzkiego działania skierowana na osiąganie celów
złożona całość zdolna realizować swoje cele dzięki współdziałaniu w samej organizacji oraz z elementami jej otoczenia
Cechy identyczne wszystkich organizacji (składniki organizacji)
cele
kadra kierownicza
struktura - ustalony porządek
zasoby rzeczowe, kapitałowe i ludzkie
podsystemy organizacji celów i wartości
psychospołeczny
techniczny
struktury
zarządzania - spajający wszystkie podsystemy Główne składniki organizacji zasoby ludzkie
zasoby ludzkie
cele
struktura
podsystem zarządzania
otoczenie
Cechy organizacji istotne z punktu widzenia zarządzania
twory człowieka
celowość
wyodrębnienie z otoczenia, ale z nim powiązanie
zdolność do adaptacji i uczenia się
strukturalizowanie i zhierarchizowanie
probabilistyczny (prawdopodobny) charakter procesów
dążność do przetrwania
złożoność
Wybrane spojrzenia na organizacje
Przedsiębiorstwo jako:
a) narzędzie osiągania efektu organizacyjnego
superefektywność - pracując w zespole osiągamy lepsze efekty niż w pojedynkę
spojrzenie prakseologiczne (teoria sprawnego działania)
b) system składający się z podsystemów: kierującego i wykonawczego
spojrzenie systemowe
c) koalicja grup społecznych o konfliktach, interesach i oczekiwaniach
model powiązań z właścicielami, pracownikami, dostawcami i odbiorcami ]
spojrzenie socjologiczne
Typy organizacji
Podział według kryterium:
a) główny powód istnienia
dochodowe (nadwyżka w dochodach zostaje zabrana przez właściciela)
niedochodowe (nadwyżka w dochodach zostaje przeznaczona na działalność tej organizacji)
b) wielkość z

(…)

… i ukierunkowanie firm na potrzeby klientów (reengineering i lean management)
powierzenie części zadań firmie zewnętrznej (outsourcing)
przedsiębiorstwa wirtualne
nowe formy zatrudniania pracowników (np. telepraca)
wzrost znaczenia kapitału intelektualnego Planowanie działalności organizacji
Pojęcie planowania
PLANOWANIE - wyznaczanie celów, znajdowanie sposobów do osiągnięcia celu
częścią planowania…
… geograficznego
Optymalna rozpiętość kierowania i liczba szczebli zarządzania. Zgodność zakresów uprawnień i odpowiedzialności
Struktury: wysmukła i płaska, scentralizowana i zdecentralizowana
Struktura powinna umożliwiać i wymuszać integrowanie działań specjalistycznych stanowisk pracy i komórek organizacyjnych
Plany, reguły i procedury, struktura zadaniowa, stanowisko koordynatora
Stopień sformalizowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz