Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3178
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniowa - strona 1 Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniowa - strona 2 Schematy struktur organizacyjnych firmy - omówienie - Struktura liniowa - strona 3

Fragment notatki:

Schematy struktur organizacyjnych firmy:

STRUKTURA LINIOWA
historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn.
każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika.
Droga służbowa jest prosta: pracownik - zwierzchnik. Jest to droga zarówno
podejmowania decyzji jak i przekazywania informacji.
Zalety struktury liniowej:
-
prosto i jasno określone zakresy uprawnień i odpowiedzialności
-
jednoznacznie określona hierarchia organizacyjna
-
łatwa koordynacja i kontrola
-
szybkość podejmowania decyzji
-
poczucie stabilności i pewności na poszczególnych szczeblach
-
możliwość szybkiego awansu efektywnych kierowników liniowych
-
efektywność w rozwiązywaniu konfliktów
Wady struktury liniowej:
-
pomijanie zasady specjalizacji
-
mała elastyczność i podatność na zmiany
-
skłonność do biurokracji
-
niebezpieczeństwo zniekształcania informacji przez nadmiernie wydłużenie kanałów
inf.
-
nadmierna centralizacja

STRUKTURA FUNKCJONALNA
opiera się na zasadzie specjalizacji pracy kierowniczej. Każdy pracownik podlega wielu
wyspecjalizowanym kierownikom funkcjonalnym, odpowiadającym za wąski, jasno
sprecyzowany obszar działania i ich kompetencje ograniczają się wyłącznie do tego obszaru.
Zalety struktury funkcjonalnej:
-
fachowość podejmowania decyzji
-
skrócenie dróg przesyłania informacji
-
zwiększenie elastyczności organizacji i jej możliwości przystosowywania do zmian
otoczenia
-
odbiurokratyzowanie organizacji
Wady struktury funkcjonalnej:
-
nakładanie się i krzyżowanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności
-
częste sytuacje konfliktowe
-
skomplikowana sieć komunikacyjna
-
trudności w koordynacji i kontroli
-
brak poczucia stabilności i pewności na poszczególnych szczeblach
Struktura funkcjonalna w swej czystej postaci nie jest wykorzystywana z powodu przewagi
wad nad zaletami.

STRUKTURA LINIOWO – SZTABOWA
ma łączyć zalety struktur liniowej i funkcjonalnej z równoczesnym wyeliminowaniem ich
wad. Opiera się na zasadach:
-
jedności kierownictwa
-
specjalizacji czynności kierowniczych
Wyróżnić w niej można dwa zasadnicze elementy. Są to powiązane ze sobą więzami
służbowymi komórki liniowe uzupełniane organami funkcjonalnymi zwanymi sztabami. To
właśnie sztaby grupują wysoko wykwalifikowanych fachowców nie mających uprawnień
decyzyjnych w stosunku do komórek liniowych. Komórki sztabowe pełnią najczęściej funkcję
fachowej porady dla kierownictwa liniowego danego szczebla, występują na wszystkich
szczeblach lecz najważniejszą rolę pełnią na szczeblu najwyższym.
Zalety struktury liniowo – sztabowej:
-
jasno określony zakres uprawnień i odpowiedzialności dla każdego stanowiska org.
-
fachowo przygotowany proces decyzyjny
-
szybkość podejmowania decyzji
-
odciążenie komórek liniowych
-
prosta i przejrzysta konstrukcja
-
względna łatwość w koordynowaniu działań poszczególnych stanowisk i komórek org.
Wady struktury liniowo – sztabowej:
-
zagrożenie wystąpieniem ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz