Rodzaje planowania i ich charakterystyka - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje planowania i ich charakterystyka - omówienie - strona 1 Rodzaje planowania i ich charakterystyka - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje planowania i ich charakterystyka

Planowanie długookresowe:
- maksymalnie 3- 5 letni horyzont czasowy
- uwzględnienie otoczenia sprowadzonego tylko do rynku na którym firma jest już
obecna
- przewidywanie oparte na ekstrapolacji wcześniejszych trendów zmian cen,
wielkości popytu, zachowania konsumentów
- nacisk na uwarunkowania finansowe
- wykorzystywanie w szerokim zakresie ilościowych metod prognozowania

Planowanie strategiczne:
- Jest procesem określania głównych orientacji umożliwiających
przedsiębiorstwu dokonywanie zmian i poprawianie lub umacnianie pozycji
rynkowej
- obejmuje dłuższy horyzont czasowy
- ma bardziej jakościowy charakter
- służy zarządzaniu zmianami
- Dotyczy zagadnień podstawowych. Planowanie strategiczne udziela odpowiedzi na
takie pytania, jak: „czym się zajmujemy i czym się powinniśmy zajmować”, „kim są,
a kim powinni być nasi klienci?”.
- Tworzy ramy dla planowania taktycznego i operacyjnego oraz podstawy
codziennych decyzji. Wobec konieczności podjęcia takiej decyzji, kierownik może
zapytać: „który z możliwych kierunków działania będzie najlepiej odpowiadać
naszej strategii?”.
- Wiąże się z dłuższym okresem niż inne rodzaje planowania.
- Ułatwia koncentrację energii i zasobów organizacji na najważniejszych działaniach.
- Jest działalnością najwyższego szczebla w tym znaczeniu, że musi w nim czynnie
uczestniczyć kierownictwo naczelne, gdyż tylko ono ma dostateczne zasoby wiedzy i
doświadczenia, aby uwzględnić wszystkie aspekty funkcjonowania danej organizacji.
Jego zaangażowanie jest ponadto konieczne dla wywołania i podtrzymania
zaangażowania na niższych szczeblach.

Planowanie operacyjne (taktyczne)
- przekłada orientacje strategiczne na bieżące programy działania poszczególnych
służb, oddziałów i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa
- skoncentrowane na zapewnieniu bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa
- bardziej szczegółowe
- dotyczy każdej dziedziny i komórki organizacyjnej

Plan projektu
- ma ustalony wynik końcowy, harmonogram i kosztorys
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz