Planowanie w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie  w  przedsiębiorstwie - strona 1

Fragment notatki:

Wojnicka. Notatka składa się z 1 strony.
Planowanie w przedsiębiorstwie Na szczeblu ogólnym plany obejmują:
Plany strategiczne To plany opracowywane dla realizacji celów strategicznych, to ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych. Plany te są ustalane przez zarząd i najwyższe kierownictwo , na ogół mają dłuższy horyzont czasowy i odnoszą się do kwestii zasięgu, dystrybucji zasobów, przewagi konkurencyjnej i synergii
Plany taktyczne To plany nastawione na osiągnięcie celów taktycznych, jest opracowywany dla realizacji określonych części planu strategicznego. Muszą być one zgodne i podporządkowane planowi strategicznemu . Plany taktyczne na ogół angażują wyższy i średni szczebel zarządzania, mają horyzont czasowo krótszy niż plany strategiczne i koncentrują się na konkretnych sprawach; zajmują się więc one bardziej realizacją zadań niż ich ustanawianiem, określają jakie działania należy podjąć, aby wykonać plan strategiczny. Plany operacyjne Koncentrują się na realizacji planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Opracowuje go kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego. Plany operacyjne koncentrują się na krótkim okresie czasu i mają stosunkowo wąski zasięg działań. Rozróżnia się:
plany jednorazowe: przygotowane dla realizacji zadań, które w przyszłości nie będą powtarzalne
plany ciągłe: plany trwale obowiązujące, opracowywane dal działań, które powtarzająsię regularnie w pewnym okresie
Ze względu na ramy czasowe planowania plany dzielą się na:
Plany długookresowe Obejmuje okres wieloletni, nawet kilkudziesięcioletni . Zasięg planowania długookresowego jest różny dla różnych organizacji, najczęściej jest on dłuższy niż 5 lat . Przy tym planowaniu niezbędne jest obserwowanie zmian w otoczeniu, a wić przyjmowanie wielu rozwiązań w zależności od zmian na rynku
Plany średniookresowe Są nieco mniej hipotetyczny i mniej narażony na zmiany niż plan długookresowy. Zwykle obejmują okres do 5 lat i maja szczególne znaczenie dla menedżerów średniego szczebla. Na ogół formułowane są one równolegle do planów taktycznych. Dla wielu organizacji planowanie średniookresowe stało się centralnym elementem działalności planistycznej.
Plany krótkookresowe Nastawione są na okres do jednego roku , są to plany, które najbardziej wpływają na codzienne czynności. Występują w dwóch podstawowych odmianach:
plany działania: służące wprowadzeniu w życie wszystkich innych planów
plany reakcji: mają umożliwić odpowiednią reakcję na nieprzewidziane okoliczności Planowanie awaryjne Określa alternatywy sposób działania na wypadek, gdyby przyjęty plan został nieoczekiwanie zakłócony lub przestał odpowiadać zmiennym warunkom
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz