Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 4 - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 4 - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 4 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód
Ćwiczenia 4
Planowanie- działalność uniwersalna; nie ma 2 firm, które robiłyby to w sposób identyczny. Planowanie odbywa się w kontekście określonego otoczenia
Funkcje celów:
Stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących w organizacji
Praktyka ustalania celów
źródło motywacji dla pracowników
mechanizm oceny i kontroli
Rodzaje celów:
ze wzg na szczebel
Cele strategiczne- ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji, koncentrują się one na szerokich ogólnych problemach
Cele taktyczne- ustalone na średnim szczeblu i dla menadżerów średniego szczebla organizacji, koncentrują się na sposobie operacjonalizacji działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych
Cele operacyjne- ustalone na niższym szczeblu i dla menadżerów niższego szczebla organizacji, dotyczą one krótkookresowych problemów związanych z celami taktycznymi
Ze wzg. na dziedzinę- organizacje wyznaczają różne cele dla rożnych dziedzin
Ze wzg. na ramy czasowe:
Cele długofalowe
Cele średnioterminowe
Cele krótkookresowe
Optymalizacja- równoważenie i godzenie możliwych konfliktów pomiędzy rożnymi celami. Ze wzg. na możliwości konfliktów, menadżer musi szukać punktów, w których cele SA niespójne i zdecydować czy realizować jakiś cel kosztem rezygnacji z innego, czy tez poszukiwać jakiegoś celu pośredniego, godzącego oba
Rodzaje planów:
Plany strategiczne- plany opracowane do celów strategicznych. Ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych. Plany te SA ustalane przez zarząd i najwyższe kierownictwo, na ogół mają duży horyzont czasowy i odnoszą się do kwestii zasięgu, dystrybucji zasobów, przewagi konkurencyjnej
Plany taktyczne- na ogół angażują wyższy i średni szczebel zarządzania, maja horyzont czasowy nieco krótszy niż plany strategiczne i koncentrują się na konkretnych sprawach (realizacja żądań)
Plany operacyjne- opracowuje go kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego, koncentrują się na krótkim okresie i maja stosunkowo wąski zasięg
Ramy czasowe planowania
Plany długookresowe- obejmują okres wieloletni, nawet kilkudziesięcioletni, najbardziej rozpowszechnione plany długookresowe obejmują okres 5 lat
Plany średniookresowe- obejmują na ogol okres 1-5 lat; maja szczególne znaczenie dla menadżerów średniego szczebla i pierwszej linii


(…)

… menadżerów, pomoc skoordynować ich działalność planistyczna, zastosowac do jakiegos problemu wiele różnych narzedzi i technik, spojrzec na sprawe w szerszej perspektywie
Planistyczny Zespół Zadaniowy- grupa robocza składajaca się z menadżerów pierwszej linii szczególnie zainteresowanych odpowiednia dziedzina planowania, może również obejmowac członków personelu planistycznego. Najczesciej powołuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz