Zarządzanie - projektowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - projektowanie  - strona 1 Zarządzanie - projektowanie  - strona 2 Zarządzanie - projektowanie  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 5 11.05.2003 Zarządzanie projektowanie Projektowanie - to ogólny wzorzec strukturalnych i składowych rozwiązań używanych do zarządzania organizacją.
Projekt organizacji służy w ostatecznym rachunku do osiągnięcia podstawowych celów organizacji.
Projekt organizacji ulega ciągłym zmianom, ponieważ zmienia się wpływ otoczenia, warunki otoczenia. W związku z tym zmieniamy strategię. Trzeba dostosowywać strukturę organizacyjną.
W procesie projektowania organizacji wyróżniamy 2 podejścia:
PODEJŚCIE UNIWERSALNE - próbuje wskazać jeden najlepszy sposób zarządzania organizacji PODEJŚCIE SYTUACYJNE - wskazuje, że właściwe zachowanie menażera zależy od niepowtarzalnych elementów oraz od sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja.
MODEL UNIWERSALNY. W ramach podejścia uniwersalnego mamy do czynienia z 2 modelami: modelem biurokratycznym i modelem behawioralnym MODEL BIUROKRATYCZNY - został opracowany przez Maxa Webera.
Zgodnie z ujęciem Maxa Webera biurokracja jest modelem struktury organizacyjnej opartej na zalegalizowanej władzy formalnej. W języku potocznym biurokracja jest pojęciem biurokratywnym.
W ujęciu Maxa Webera biurokratywna forma organizacji jest:
Logiczna Racjonalna Sprawna Termin biurokracja w znaczeniu Maxa Webera ma konotację pozytywną.
Aby biurokracja była logiczna, racjonalna, sprawna struktura organizacyjna musi spełnić warunki.
5-eć warunków modelu biurokratycznego;
Organizacja powinna przyjąć wyraźny podział pracy, dzieli się kompetencje na ludzi każdy z nich jest kompetentny
Organizacja powinna stworzyć spójny zestaw zasad zapewniających realizacje celów Organizacja powinna ustalić hierarchię stanowisk tworzących linię podporządkowania od góry do dołu Menażerowie powinni reprezentować organizację w sposób bez osobowy, utrzymywać z podwładnymi właściwy dystans
Przyjmowanie i awansowanie pracowników powinno być oparte na wiedzy fachowej,a pracownicy powinni być chronieni przed arbitralnym zwolnieniem
Zalety modelu - sprawność, ład Wady modelu - zaniedbywanie spraw ludzkich.
Opracował 4 rodzaje systemu organizacji, które nazwał systemami.
System I- to forma projektu organizacji oparta na zalegalizowanej władzy formalnej opracowana jako część biurokratycznego modelu organizacji System IV - to forma projektu organizacji, która wykorzystuje szeroka gamę procesów motywacyjnych i sprzyja otwartym szerokim procesom interakcji, forma ta opracowana jest jako część behawioralnego projektu modelu organizacji


(…)

… do projektu organizacji oparty jest na założeniu, że optymalny projekt dla danej organizacji zależy od różnych wypadkowych decyzji czynników sytuacyjnych
Czynniki sytuacyjne:
Technika - otoczenie rozmiarów organizacji oraz faza cyklu rozwoju życia i organizacji Otoczenie - stabilne i nie stabilne Cykl życia organizacji:
Możemy podzielić na 4 następujące fazy:
Narodziny - organizacja powstaje
Młodość - charakteryzuje się tym, że organizacja rozwija się
Dojrzałość - stabilizacja na pewnym poziomie
Schyłek - okres zawierania umów
ZARZĄDZANIE CELAMI ORGANIZACJI I PLANOWANIE Planowanie - jest to czynność uniwersalna, to proces rozwiązywania antycypowanych problemów praktycznych polegających na poszukiwaniu sposobów działania i doborze środków zapewniających osiągnięcie określonych celów, jest to działanie…
… należą do nich:
Niewłaściwie określone cele
Dynamicznie i złożone określone otoczenie
Wiedzieć do ustalenia celu Konserwatyzm myślenia Opór zmian Niewłaściwy system wynagrodzeń Zarządzanie przez cele to proces wspólnego ustalania celów przez menadżera i pracownika, w którym stopień realizacji celów jest głównym czynnikiem oceny i nagradzania wyników podwładnego. SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE.
Polega…
… wyróżnić plany:
Plan strategiczny - jest to plan ogólny zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych Plan taktyczny - skierowany jest na osiągnięcie celów taktycznych, opracowany dla realizacji elementów planu strategicznego
Plan operacyjny - plan nastawiony na wykonywanie planów taktycznych Z celów strategicznych wynikają cele taktyczne, a z celów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz