Zarządzanie firmą - Plany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie firmą - Plany - strona 1 Zarządzanie firmą - Plany - strona 2

Fragment notatki:

Optymalizacja- równoważenie i godzenie możliwych konfliktów między różnymi celami.
Planistyczny personel zadaniowy- taki zespół często składa się z menedżerów pierwszej linii szczególnie zainteresowanych odpowiednią dziedziną planowania. W skład zespołu zadaniowego mogą również wchodzić członkowie personelu planistycznego, jeśli taki w organizacji istnieje. Najczęściej planistyczny zespół zadaniowy powoływany jest wtedy, kiedy organizacja pragnie zareagować na pewne szczególne okoliczności. Kierownictwo liniowe jest ostatnią grupą uczestniczącą w działaniach planistycznych.
Plany taktyczne to przygotowanie do bitwy, strategia zaś to przygotowanie do wojny.
Własciwe wykonanie planu:
łączność pionowa i pozioma
integracja działań
realizowanie i opracowywanie planów operacyjnych
Plan jednorazowy- zadania w przyszłości nie będą powtarzane. Plan ciągły-ciągle.
Program np. przejmowanie produktów konkurencji.
Projekty- węższy zakres i mniejsza złożoność (może być częścią szerszego planu, ale może też być samodzielny, plan jednokrotnego użytku).
Bariery w ustanawianiu celów i planowaniu:
-niewłaściwe cele
niewłaściwy system nagradzania
Plan strategiczny- ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów oraz priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
Plan taktyczny plan skierowany na osiągnięcie celów taktycznych, opracowany dla realizacji elementów planu strategicznego.
Plan operacyjny to plan nastawiony na wykonanie planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych.
Plan długookresowy-plan obejmujący okres wieloletni, być może nawet okres kilku dziesięcioleci, najbardziej rozpowszechnione plany obejmują okres nawet 50 lat lub dłużej.
Plan średniookresowy- plan obejmujący na ogół okres od roku do pięciu lat.
Plan krótkookresowy, plan obejmujący na ogół jeden rok lub jeszcze krótszy okres.
Plan działania to plan służący do wprowadzania w życie jakiegoś innego planu.
Plan reakcji, plan opracowany po to, aby można było zareagować na nieprzewidziane okoliczności
Program- jednorazowy plan dla szerokiego zestawu działań.
Projekt- plan jednorazowy o węższym zakresie i mniejszej złożoności niż program.
Plany ciągłe, plany opracowywane dla działań, które sę regularnie powtarzają w pewnym okresie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz