Definicja organizowania - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja organizowania  - omówienie - strona 1 Definicja organizowania  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Definicja organizowania i wymagana dokumentacja charakteryzująca strukturę firmy.
Organizowanie – to decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Jest
to decydowanie o tym jak najlepiej pogrupować elementy konstrukcyjne organizacji.
Zasadniczą częścią ułożenia tych elementów w sprawną ogólną strukturę firmy jest ich
zrozumienie.
Organizowanie przedsiębiorstwa rozpoczyna się od zaprojektowania ramowej struktury
organizacyjnej. W tym celu przedsiębiorstwo jest zazwyczaj podzielone na określone
komórki organizacyjne (sekcje, wydziały, oddziały).
Pierwszym elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest projektowanie stanowisk
pracy. Na tym etapie koniczne jest określenie zakresu obowiązków poszczególnych
pracowników w przedsiębiorstwie Kluczowym punktem tego etapu jest określenie poziomu
specjalizacji. Specjalizacja stanowisk pracy to podział ogólnego zadania organizacji na
mniejsze części składowe. Przykładem specjalizacji – podziału pracy – jest taśma montażowa,
wprowadzona przez Henry’ego Forda. Dzieląc określone zadanie na etapy za które
odpowiedzialne są różni pracownicy uzyskujemy większą wydajność.
Drugim elementem tworzenia struktury organizacyjnej jest grupowanie stanowisk (tworzenie
wydziałów).W
małych
firmach
menedżerowie
(kierownicy)
osobiście
nadzorują
zatrudnionych pracowników. Jednak w miarę rozwoju przedsiębiorstwa i zatrudniania
nowych osób wzrasta konieczność tworzenia nowych stanowisk kierowniczych.
Trzecim etapem organizowania przedsiębiorstwa jest ustalenie relacji podporządkowania
(hierarchii zależności). W każdym dziale organizacji musi się znajdować osoba
odpowiedzialna za ostateczne decyzje. Pozostali pracownicy powinni mieć zatem
świadomość podporządkowania jednemu menedżerowi (kierownikowi). W ten sposób zostaje
ustalona rozpiętość kierowania (zasięg kontroli). Poprzez liczbę osób podlegających
kierownikowi możemy przedstawić zasięg kontroli. Te zależności doskonale przedstawiają
schematy organizacji wysmukłych i spłaszczonych.
Ostatnim elementem tworzenia struktury jest rozróżnianie między stanowiskami liniowymi
i sztabowymi
w organizacji. Zasadniczą różnicą między tymi stanowiskami jest cel:
- liniowi pracują bezpośrednio nad osiąganiem celów przedsiębiorstwa,
- sztabowi natomiast zajmują się doradzaniem i wspieraniem pracowników liniowych.
Dokumentacja kompleksowa regulujący porządek w instytucji.
Zawiera najczęściej:
schemat organizacyjny czyli graficzny obraz, ukazujący poszczególne części organizacji,
hierarchiczny układ zależności między nimi i przypisujący przez nazwanie czyli w sposób
najbardziej ogólny konkretne funkcje poszczególnym elementom organizacji. Jest modelem
budowy organizacji,
 księgę służb określa się zwykle zakresy działania poszczególnych komórek, a także zadania,
uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych i samodzielnych. Ustala się także
powiązania i zasady współpracy z innymi stanowiskami i częściami organizacji,
 instrukcje czyli przepisy, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz