Motywowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie - strona 1 Motywowanie - strona 2

Fragment notatki:


MOTYWOWANIE. 1.Przykład:Arabia Saudyjska-wykorzystywała cudzoziemców do prac fizycznych i usługowych(Egipt, Pakistan)-powód zmiany-wyż demograficzny, polityka cięć kadrowych, zmiana nastawienia do cudzoziemców. wizy- nakaz zwiększania zatrudniania krajowych pracowników o 5% rocznie. Duże problemy z przystosowaniem się do pracy, brak im motywacji i dyscypliny.
2.Istota skutecznej motywacji, to stworzenie systemu w którym pracownicy będą otrzymywać wynagrodzenie jakiego rzeczywiście pragną jednocześnie wykonując maksimum wysiłku w pracy.
Wyniki determinują 3czynniki:motywacja, możliwości (zdolność - szkolenia), środowisko pracy( zasoby niezbędne do wyk pracy - uzupełnić)
Motywacja: poczucie braku -poszukiwanie rozwiązania - wybór zachowania -ocena zaspokojenia.
3. Dawne podejścia: Podejście tradycyjne. Taylor . system bodźcowy założenie iż Głowna siłą motywującą jest korzyść materialna.
Podejście od strony stosunków międzyludzkich . Założenie ze pracownik ma silne potrzeby społeczne, które są bardziej istotne niż kwestie płacy. Złudzenie współuczestnictwa. pewien zakres samodzielności wzmocni motywację.
Podejście od strony zasobów ludzkich. Udział pracowników, a nie tylko złudzenie ma pozytywny skutek nie tylko dla pracowników ale i dla organizacji. Wykorzystywanie w pełni zasobów ludzkich.
4. Podejście do motywowania od strony treści . Koncentruje się na potrzebach . zaspokajanie poczucia niedostatku. Wyższa płaca, lepsze warunki, krótszy czas pracy, szersza autonomia, większa odpowiedzialność.
Teoria hier archii potrzeb. - Teoria Maslowa . dążenie do zaspokojenia potrzeb na pięciu poziomach.( fizjologiczne- godna płaca , bezpieczeństwa -system emerytalny, przynależności -przyjazne stosunki z innymi pracownikami, szacunku - stanowisko służbowe, samorealizacji -ambitna praca).
- Teoria ERG(egzystencja, kontakty społeczne, wzrost) /odpowiedniki teorii M aslowa/ Frustracja-regresja- jeżeli potrzeba jednostki pozostaje niezaspokojona będzie odczuwać frustracje i zacznie szukać sposobów zaspokojenia potrzeb niższego szczebla.
Teoria dwuznacznikowi. Frederic Herzberg . rozmowy z księgowymi i inżynierami. Sytuacje kiedy byli zadowoleni i odczuwali motywację oraz wprost przeciwnie. Wynik - różne czynniki.
Podział na dwa rodzaje czynników: czynniki motywacji i czynniki higieny psychicznej .
Dwa wymiary: Od zadowolenia do jego braku oraz od niezadowolenia do jego braku.
Najpierw Czynniki higieny: np. warunki pracy, płaca, bezpieczeństwo, stosunki interpersonalne
Nast. Czynniki motywacji :np. osiągnięcia, uznanie, odpowiedzialność, awanse, rozwój.


(…)

… skutek nie tylko dla pracowników ale i dla organizacji. Wykorzystywanie w pełni zasobów ludzkich.
4. Podejście do motywowania od strony treści. Koncentruje się na potrzebach . zaspokajanie poczucia niedostatku. Wyższa płaca, lepsze warunki, krótszy czas pracy, szersza autonomia, większa odpowiedzialność.
Teoria hierarchii potrzeb.
-Teoria Maslowa. dążenie do zaspokojenia potrzeb na pięciu poziomach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz