Motywowanie pracowników-opracowanie - Teoria ERG

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie pracowników-opracowanie - Teoria ERG - strona 1 Motywowanie pracowników-opracowanie - Teoria ERG - strona 2

Fragment notatki:

Motywowanie pracowników
Motywowanie – to zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób.
Bodźce w motywowaniu:
a) materialne (pieniężne)
b) niematerialne (niepieniężne)
Istota motywowania:
Potrzeba
Sposoby zaspokajania potrzeb
Określenie przyszłych potrzeb i poszukiwanie
sposobu ich zaspokajania
Wybór zachowania
pozwalającego zaspokoid potrzebę
Ocena stopnia
zaspokojenia potrzeb
Czynniki wpływające na motywację:
 cechy indywidualne człowieka
 cechy pracy
 cechy środowiska pracy
Dawne podejście do motywacji:
 podejście tradycyjne (Taylor – bodźcowy system płac)
 podejście od strony stosunków międzyludzkich (Mayo – nacisk na rolę procesów
społecznych w środowisku pracy)
 podejście od strony zasobów ludzkich – ludzie mają potrzebę uczestnictwa i są zdolni
do udziału prawdziwego, a nie tylko pozornego
Podejście od strony treści:
1) Podejście od strony hierarchii potrzeb.
2) Podejście od strony teorii dwuczynnikowej.
10 | S t r o n a
Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa:
o
o
o
o
o
osiągnięcia – potrzeby samorealizacji – ambitna praca
status – potrzeby szacunku – stanowisko służbowe, tytuł
przyjaźo – potrzeby przynależności – przyjaciele w pracy
stabilnośd – potrzeby bezpieczeostwa – system emerytalny
żywnośd – potrzeby fizjologiczne – płaca podstawowa
Teoria ERG – potrzeby ludzkie są ułożone w trzech nakładających się kategoriach:
o potrzeba wzrostu (rozwoju) – szacunku dla samego siebie i samorealizacji
o potrzeba kontaktów społecznych – związki ludzi z ich otoczeniem społecznym
o potrzeby egzystencji – potrzeby fizjologiczne i życiowe
11 | S t r o n a
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz