Motywowanie - oddziaływanie na pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie - oddziaływanie na pracowników - strona 1 Motywowanie - oddziaływanie na pracowników - strona 2 Motywowanie - oddziaływanie na pracowników - strona 3

Fragment notatki:


17.12.2008
WYKŁAD 11 TEMAT 7 : Motywowanie, zachowanie jednostek w organizacjach, przywództwo, oddziaływanie na pracowników. Is tota motywowania Motywowanie - układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określony sposób,
O wynikach pracy decydują trzy czynniki:
- Motywacja (pragnienie wykonywania pracy),
- Możliwości (zdolności do wykonywania pracy),
- Środowisko w prac y (zasoby niezbędne do wykonywania pracy),
Schemat motywacji Dawne podejścia do motywowania Tradycyjne podejścia do motywowania:
Podejście tradycyjne
- praca Fredericka W. Taylora
- używanie bodźcowego systemu płac
2. Podejście od strony stosunków między ludzkich
- rola procesów społecznych w miejscu pracy
- potrzeby są ważniejsze niż pieniądze
3. Podejście od strony zasobów ludzkich
- potrzeba uczestnictwa
- tworzenie środowiska pracy
Podejście do motywowania od strony treści Podejście do motywowania od strony treści - podejście do motywowania, w którym usiłuje się odpowiedzieć na pytanie, „Jaki czynnik lub czynniki motywują ludzi?”.
Znane podejścia:
Teoria hierarchii potrzeb
- hierarchia potrzeb wg Maslowa
- teoria ERG
Teoria dwuczynnikowa
Hierarchia potrzeb wg Maslowa Teoria ERG Różnice:
Motywację u ludzi do pracy może wywoływać jednocześnie kilka kategorii potrzeb,
Pojawienie się elementu tzw. Frustracja - regresja (jeżeli potrzeba zostaje niezaspokojona, jednostka będzie odczuwała frustrację, cofnie się do niższego poziomu i zacznie ponownie poszukiwać sposobów zaspokojenia potrzeb niższego rzędu,
Teoria dwuczynnikowa Teoria motywacji, według której na zadowolenie i niezadowolenie ludzi wpływają dwa niezależne zestawy czynników - czynniki motywacji i czynniki higieny psychicznej.
Podejście od strony procesu Podejście do motywowania od strony procesu - podejście do motywowania, które koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.


(…)

… dwa niezależne zestawy czynników - czynniki motywacji i czynniki higieny psychicznej.
Podejście od strony procesu
Podejście do motywowania od strony procesu - podejście do motywowania, które koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.
Znane podejścia:
- teoria oczekiwań
- teoria sprawiedliwości
- teoria ustawiania celów
Teoria oczekiwań
Teoria, zgodnie, z którą motywacja zależy od siły naszego pragnienia i oczekiwanego prawdopodobieństwa jego zaspokojenia.
Przesłanki teorii oczekiwań:
O zachowaniu decyduje pewna kombinacja sił tkwiących w jednostce i otoczeniu,
Ludzie podejmują decyzję o swoim zachowaniu w organizacjach,
Ludzie mają różnego typu potrzeby, pragnienia i cele,
Ludzie…
… organizacji pracy
- ruchomy czas pracy
- elastyczny czas pracy
- system dzielenia etatów
- telepraca
Upełnomocnienie i uczestnictwo
Upełnomocnienie - proces umożliwiania pracownikom ustalania własnych celów, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zasięgu ich odpowiedzialności i uprawnień,
Uczestnictwo - proces udzielania pracownikom głosu przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich pracy,
Nowe formy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz