Podstawy zarządzania - wykład 12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 12 - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 12 - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:


PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 1 FUNKCJE ZARZĄDZANIA:  PRZEWODZENIE  - MOTYWOWANIE PLANOWANIE ORGANIZOWANIE PRZEWODZENIE KONTROLOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 2 Motywowanie Motywowanie  to powodowanie, ukierunkowanie  i utrzymanie zachowań uczestników organizacji. Podejście od strony potrzeb Podejście od strony procesu Ludzie odczuwając  określone potrzeby,  podejmują działanie. Jakie potrzeby będą motywować do pracy? Co zrobić, Ŝeby działania  zorientowane na  zaspakajanie potrzeb,  były korzystne dla  przedsiębiorstwa? PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 3 Teorie potrzeb – piramida potrzeb wg A. Maslowa Zasada deficytu – ludzie dąŜą do tego, Ŝeby nie  zaspokojone potrzeby zaspokoić. Zasada rozwoju – zachowanie ludzi jest motywowane  przez najniŜszą w hierarchii nie zaspokojoną potrzebę.  PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 4 Podejście od strony potrzeb – piramida potrzeb wg A. Maslowa Potrzeby przynaleŜności Potrzeby szacunku Potrzeby fizjologiczne Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby samorealizacji Osiągnięcia śywność Stabilność Przyjaźń Status Ambitna praca Płaca podstawowa System emerytalny Przyjaciel w pracy Stanowisko słuŜbowe Ogólne przykłady Przykłady w organizacji PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 5 Podejście od strony potrzeb – dwuczynnikowa teoria F. Herzberga Teoria dwuczynnikowa  - zadowolenie i niezadowolenie  ludzi z pracy kształtują się pod  wpływem dwóch niezaleŜnych  zestawów czynników - motywacji i czynników higieny  psychicznej.  PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 6 Teoria trzech potrzeb Potrzeba osiągnięć  - pragnienie  osiągnięcia   celu  lub wykonania zadania  w  sposób  bardziej skuteczny niŜ w przeszłości Potrzeba afiliacji  - pragnienie ludzkiego  towarzystwa i akceptacji  Potrzeba władzy  - pragnienie wywierania  wpływu na innych i kontrolowania swojego  otoczenia  PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 7 Motywowanie od strony procesu Podejście od strony procesu  – podejście do  motywowania, które koncentruje się na wyjaśnieniu,  dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje  zadowolenie po osiągnięciu tych celów. 

(…)

… mają motywować pracowników, muszą być
odbierane jako rzetelne i sprawiedliwe.
PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 11
Wzmocnienia
Zachowanie wywołujące nagrody będzie
prawdopodobnie powtarzane, a prawdopodobieństwo
powtórzenia się zachowań pociągających za sobą
karę jest mniejsze.
Mamy do dyspozycji: nagrody, kary, wygaszanie,
uczenie unikania.
WaŜny jest nie tylko rodzaj wzmocnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz