Motywowanie, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie, sem III - strona 1 Motywowanie, sem III - strona 2 Motywowanie, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Motywowanie Motywacja jest to stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. W warunkach organizacyjnych jest to działanie przybliżające do realizacji celów organizacji.
Motywowanie jest to zestaw sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. Cel motywacji •osiągnięcie zachowania podwładnych pracowników zgodnego z wolą kierującego, czyli realizacja zadań wynikających z pełnionych ról organizacyjnych. Cele szczegółowe motywacji to: •pobudzanie pracowników do realizacji powierzonych zadań na poziomie akceptowanym przez organizację, •pobudzanie pracowników do dodatkowego wysiłku pozwalającego przekraczać zadania pod względem ilości i jakości, •pobudzanie pracowników do poszanowania tych wartości, które organizacja uznaje za cenne i które tworzą jej zasoby kulturowe (solidność, terminowość, dyscyplina pracy), •pobudzanie pracowników do rozwoju osobowego i zawodowego, •pobudzanie pracowników do podejmowania trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych zadań oraz ról organizacyjnych. Modele motywacji: Teorie motywacji: •teorie treści, •teorie procesu, •teoria wzmocnienia. Teorie treści: Podejście do motywowania w teorii treści zakłada, że głównym źródłem motywacji są przede wszystkim potrzeby i związane z ich niezaspokojeniem poczucie niedostatku. Teoria ERG (Clayton Alderfer) •Existence (egzystencja) - potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa materialnego, •Relatedness (kontakty społeczne) - potrzeby bezpieczeństwa psychologicznego, związki ludzi z otoczeniem, potrzeby przynależności i uznania, •Growth (rozwój osobisty) - potrzeby szacunku dla samego siebie i samorealizacji. Cele dotyczące dostosowań zewnętrznych: •funkcja integracyjna - wspólne wartości i cele zapewniają spójność grupy wokół organizacji, •funkcja adaptacyjna - stabilizuje warunki działania poprzez wyjaśnianie sensu zjawisk, procesów oraz wzorców zachowań (np. misję i strategię organizacji), •funkcja percepcyjna - umożliwia członkom organizacji jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów. Teoria „trzech potrzeb ”(David McClelland) Podstawowe motywy lub potrzeby motywujące pracowników to: •potrzeba osiągnięć, •potrzeba władzy, •potrzeba afiliacji. Teoria dwuczynnikowa (Fredericka Herzberga) Zadowolenie i niezadowolenie ludzi z pracy kształtowane jest przez dwa zasadniczo różne czynniki. Te czynniki, które (gdy występują) wywołują zadowolenie z pracy określił jako motywatory. Natomiast te, które (gdy nie występują) wywołują niezadowolenie nazwał czynnikami higieny. Czynniki motywujące (motywatory)

(…)

… osiągnięć do wysiłku musi być większy od zera (podjęty wysiłek zaowocuje większymi osiągnięciami - wykona zadanie), •oczekiwana proporcja wyniku do osiągnięć musi być większa od zera (wysiłek odpowiednio wynagrodzony), •suma wartościowości (atrakcyjności) poszczególnych wyników (nagród) musi być większa od zera (zaspokojenie osobistych celów). Według teorii oczekiwań jeżeli powyższe warunki zostaną…
…: Podejście do motywowania od strony procesu koncentruje się na sposobach powstawania motywacji. Zajmuje się wyjaśnianiem dlaczego poszczególne osoby wybierają pewne warianty zachowań, by zaspokoić swoje potrzeby i jak oceniają swoje zadowolenie po ich osiągnięciu. Teoria oczekiwań (Victor H. Vroom). Założenia: •zachowanie człowieka jest funkcją sił tkwiących w nim i otoczeniu, •ludzie mają różnego rodzaju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz