Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 8001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa - strona 1 Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa - strona 2 Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa - strona 3

Fragment notatki:
...I. WPROWADZENIE DO POROBLEMATYKI PRZEDMIOTU
o Nazwa dyscypliny: organizacja i zarządzanie lub nauka o zarządzaniu
o Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie, menedżer/kierownik/przywódca
Zarządzanie = Kierowanie
„Sprawne zarządzanie jest to sztuka pracowania poprzez innych”
M. P. Follet
(1868-1933)
Zarządzanie jest to proces:
o planowania
o organizowania
o motywowania
o kontrolowania – działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich jej zasobów dla osiągnięcia określonych celów (w ujęciu klasycznym).
Zarządzanie jest narzędziem, które ma zapewnić instytucji (niezależnie od tego, czym się zajmuje) możliwości osiągnięcia zamierzonych wyników w otoczeniu zewnętrznym, w którym działa (w ujęciu współczesnym)........ MOTYWOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA
Wg prof. T. Kotarbińskiego
W motywowaniu „…chodzi o to, by człowiek robił ochoczo to, co robić musi, by tego co robić musi nie robił tylko dlatego, że musi”
Nowoczesne motywowanie – to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich potrzeb, oczekiwań, celów – dla osiągnięcia celów organizacji (celów menedżera)
Aby skutecznie motywować menedżer powinien:
o identyfikować predyspozycje, potrzeby i aspiracje pracowników, które zmieniają się w czasie
o wykorzystywać szerokie spektrum instrumentów motywacyjnych (materialnych i niematerialnych, pozytywnych i negatywnych, tradycyjnych i nowoczesnych)
Menedżer potrzebuje wiedzy dot:
 teorii potrzeb (Maslowa, Herzberga…)
 innych mechanizmów motywacyjnych:
o teorii oczekiwań
o teorii wzmocnień
o poczucia sprawiedliwego traktowania
 teoria „X” i „Y” McGregora...

I. WPROWADZENIE DO POROBLEMATYKI PRZEDMIOTU
Nazwa dyscypliny: organizacja i zarządzanie lub nauka o zarządzaniu
Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie, menedżer/kierownik/przywódca
Zarządzanie = Kierowanie
„Sprawne zarządzanie jest to sztuka pracowania poprzez innych”
M. P. Follet
(1868-1933)
Zarządzanie jest to proces:
planowania
organizowania
motywowania
kontrolowania - działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich jej zasobów dla osiągnięcia określonych celów (w ujęciu klasycznym).
Zarządzanie jest narzędziem, które ma zapewnić instytucji (niezależnie od tego, czym się zajmuje) możliwości osiągnięcia zamierzonych wyników w otoczeniu zewnętrznym, w którym działa (w ujęciu współczesnym)
Peter Drucker
Współczesne podejście do zarządzania - cechy:
zarządzania jest potrzebne w każdej organizacji (nie tylko gospodarczej)
zarządzanie przybiera postać przywództwa (jego celem jest wykorzystanie specyficznych umiejętności i wiedzy pracowników)
domeną zarządzania nie jest już wnętrze organizacji, ale jej otoczenia
decydujące o osiągnięciu wyników organizacji jest rozpoznanie wartości i potrzeb klientów!
Wg Jacka Welcha:
Przywódcy (liderzy) to tacy kierownicy, którzy potrafią ekscytować, inspirować i dodawać energii, a nie tylko stresują, gnębią i kontrolują
Kierownik/menedżer:
każdy kto odpowiada za podwładnych i inne zasoby organizacji
osiąga cele dzięki innym ludziom
posiada umiejętności
koncepcyjne (K) - kreatywne rozwiązywanie problemów, synteza
społeczne (S)
techniczne (T) - wiedza dot. dziedziny, którą zajmuje się firma przez niego kierowana
Na niższych szczeblach organizacji umiejętności koncepcyjne są w mniejszym, a umiejętności techniczne w większym stopniu potrzebne kierownikowi. Przeciwnie na najwyższych szczeblach organizacji (top managemen

(…)

… uzyskaną przez innych pracowników
Typy instrumentów motywacyjnych:
w ujęciu tradycyjnym
materialne - płaca, premie, prowizje, ubezpieczenia na życie, nagrody, akcje firmy itp.
niematerialne - pochwały, wyróżnienia, udział w szkoleniach
mieszane
w ujęciu socjologicznym
środki przymusu ( administracyjne)
środki zachęty (wzmocnienia pozytywne - nagrody, negatywne - kary)
środki perswazji (negocjacje…
… zachowaniem uczestników organizacji (zadowolenie z pracy, motywowanie , podejmowanie decyzji, konflikty itp.)
Szkoła ilościowa - badania operacyjne
wykorzystywanie modeli matematycznych do przedstawiania istotnych czynników wpływających na problem decyzyjny,
analiza różnych wariantów decyzyjnych i ich skutków
możliwość podejmowania decyzji optymalnych
Podejście systemowe do organizacji
traktowanie…
… dobór ludzi do pracy
12 zasad wydajności Emersona
Fordyzm (twórca: Henry Ford) - system produkcji taśmowej (największy wynalazek organizacyjny XXw.)
Przejawy współczesnego tayloryzmu („racjonalizmu zarządzania”):
wykorzystanie standaryzacji, specjalizacji, synchronizacji
dążenie do koncentracji, maksymalizacji - „duże jest piękne” (ekonomia skali)
koszty - głównym kryterium oceny
nacisk na kontrolę…
…)
praca w nadgodzinach
Job sharing (podział jednego stanowiska pracy między dwie lub więcej osób)
Leasing pracowników (wypożyczanie pracowników od wyspecjalizowanej firmy - agencje pracy tymczasowej)
Adaptacja społeczno - zawodowa:
Przystosowanie się do wykonywania zadań i nowego środowiska społecznego
Proces dwustronny
Metody (zbiór informacji, szkolenia, imprezy integracyjne)
Podmioty (doradcy d.s…

Trudności z egzekwowaniem gwarancji
Problemy z zaufaniem (np. niebezpieczeństwo wycieku informacji)
Niedotrzymywanie standardów jakości
Różnice kulturowe uczestników sieci
Rozmywanie się odpowiedzialności
Telepraca: rozwojowi sieci organizacyjnych oraz wirtualizacji przedsiębiorstw towarzyszy uelastycznienie zatrudnienia i jego nowe formy np.: telepraca
wykonywanie pracy umysłowej poza biurem a następnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz