Podstawy zarządzania - wykłady - Proces kierowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 7987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykłady - Proces kierowania - strona 1 Podstawy zarządzania - wykłady - Proces kierowania - strona 2 Podstawy zarządzania - wykłady - Proces kierowania - strona 3

Fragment notatki:


...Obiekt kierujący powoduje zmianę zachowania obiektu kierowanego przy pomocy procesu kierowania.
Na proces kierowania / zarządzania składają się 4 funkcje:
- Planowanie (zawsze zaczynać od głównego celu; wszystko powinno mieć określony cel; później pojawia się uzasadnienie; rozmowa bez celu jest bez sensu) (przykł. o królu i celnie strzelającym dziecku, które najpierw strzelało, a później rysowało tarcze) „Trzeba drogę zobaczyć zanim się na nią wstąpi” „Jak nie wiesz dokąd idziesz, zajdziesz gdzie indziej” !!! „Im więcej czasu poświęcasz na planowanie, tym mniej go później tracisz” Bieniok !!! „Czas to życie” - „Zarządzanie czasem” Bienioka 90% nie sporządza planu na piśmie 8% sporządza w głowie 2% sporządza na piśmie (tylko ci wg B. osiągają sukces) ... plan tyg., kwartalny, roczny..
Należy sporządzać plan rezerwowy.
- Organizowanie (przygotowanie, pozyskanie), przygotowanie np. narzędzi do sprzątania, kto ma co sprzątać. Pozyskać mat. & środki.
- Motywowanie zrobić by się chciało tym co się nie chce.
Skłanianie, pobudzanie siebie, ludzi zgodnie z celami. !!! W książce Bienioka „Mini-poradnik menadżera i biznesmenta” Uskrzydlanie pracowników ! Chodzi o to, aby z ochotą robić to co robić musisz, aby tego co robić musisz, nie robić tylko dlatego,że musisz, aby to co robić musisz, robić z pełnym upodobaniem hojnie oddając się temu. /Tadeusz Kotarbiński „Traktat o dobrej robocie” pierwsze dzieło o prakseologii/ ! Modlitwa św. Tomasza „Spraw by mi się chciało jak mi się nie chce”
! „Młode drzewko nie smagane wichrem i deszczem, rzadko kiedy wyrasta na silne i zdrowe” /Jap/
Narzędzia motywowania:
Środki przymusu:
Słaba siła motywacyjna, często antymotywacyjna.
Materialne – kary finansowe, pracownik wykonuje swoją pracę na poziomie min. By uniknąć kary.
Niematerialne – degradacja, publiczne oskarżenie, groźby, publiczna krytyka.
! „Bez ochoty nie spore roboty”
! „Praca z ochotą przerabia słomę w złoto”
! „Bez wysiłku nie ma sukcesu”...

...Techniki gromadzenia informacji:
- obserwacja bezpośrednia (ciągła i wyrywkowa)
- techniki socjologiczne (ankiety i wywiady) * Ankiety niedobre na 100; około 1 nadającej się do dalszej przeróbki (brak wartości). Lepiej zastosować ją w formie wywiadu
- analiza dokumentacji – wypisywanie później nieścisłości pomiędzy tym co jest, a co powinno być
- technika fotofilmowa i magnetofonowa
- studia fachowej literatury – najpierw poczytać o tym jak to powinno być, a jak jest w rzeczywistości
Sposoby prezentacji informacji:
- techniki graficzne (kartowanie organizacyjne – tworzenie kart obowiązków pracownika itp.)
- techniki tabelaryczne
- kwestionariusze
- modele i makiety
- fotografia, film, taśma magnetofonowa, program
- opis słowny
Wartość prezentowanych informacji – za dużo zapisów słownych – należy go stosować w ostateczności i bardzo oszczędnie.Preferować opisy graficzne w pierwszej kolejności. Lepiej przyswajalne są dane graficzne, tabelaryczne niż opisowe.
Faza wstępna – ocena krytyczna
„Dopóki nie wiemy wszystkiego na temat tego jak jest, nie powinniśmy projektować i wprowadzać zmian” Nie wolno włączać swoich przekonań i subiektywnej oceny. Krytyczna i konstruktywna ocena! Ważna jest konstruktywna ocena – co zrobić by zmienić to co krytykujemy. Arkusz krytycznej oceny - (w odniesieniu do org. pracy i produkcji), 40 pytań np.: co osiągnąć? Co należałoby wykonać? Dlaczego właśnie

(…)

… na inteligencja emocjonalna – apatia.
Np. ile mo e być celów jak się przyszło na studia – du o: by uciec przed wojskiem, zdobyć wiedze itp.
wielocelowość. Uświadomić sobie trzeba cel nadrzędny działania. Zastanowić się nad środkami i warunkami
dopiero następnie planować działanie. Na końcu kontrola, czy to co planowaliśmy jest zgodne z celem.
4
PODSTAWY ZARZĄDZANIA Prof. Henryk Bieniok
! „Bez przygotowania…
… od staro ytności, w obecnej postaci Karol Adamiecki
„Je eli praca jakiegoś zespołu składającego się z wielokrotnego powtarzania 2 lub więcej czynności zostanie
podzielona w ten sposób, e ka dą czynność będziemy wykonywać oddzielnie – seriami, albo te powierzymy
osobą w tym zakresie wyspecjalizowanym to ogólny nakład pracy i środków wytwórczych zmniejszy się, a
czynnik u yteczny powiększy się.”
Smith’a…
… się na cudzych błędach”
„Człowiek się mądry nie rodzi tylko staje”
Japońskie Kaizen – wpajać dziecku (pracownikom te ) ciągłe usprawnianie pracy, warsztatu, metody. Dą enie
do doskonałości.
8
PODSTAWY ZARZĄDZANIA Prof. Henryk Bieniok
Decydującego momentu – odpowiedniej chwili. Podkreśla, e efekt końcowy naszych czynów zale y często od
wyboru właściwej chwili, w której podejmujesz działanie.
T. Kotarbiński…
… umysłowej:
- preparacja – przygotowanie – sformułowanie problemu
- frustracja – zniechęcenie się – zbyt trudne (98% rezygnuje)
- inkubacja – w podświadomości, mózg rozpędzony nie łatwo zatrzymać
- olśnienia – odkrycie
- weryfikacja – ocena pomysłu
Zasady heurystyki:
- podstawą twórczych myśli jest odwoływanie się do intuicji i wyobraźni „wiedza jest równie wa na jak
wyobraźnia, zdrowy rozsądek i intuicja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz