Zarządzanie - metody zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - metody zarządzania - strona 1 Zarządzanie - metody zarządzania - strona 2 Zarządzanie - metody zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


Wprowadzenie We współczesnej gospodarce spotykamy się z ogromną różnorodnością rozmiarów i form organizacyjnych przedsiębiorstw, a także z różnymi formami ich wewnętrznej organizacji i zarządzania. Każdy zarząd przedsiębiorstwa chce, aby to właśnie ich firma była najlepsza, najpopularniejsza i co najważniejsze najbardziej dochodowa. W tym celu najlepsi eksperci szukają różnych technik zarządzania, które mogłyby okazać się przydatne do rozwoju firmy i wzrostu jej znaczenia na rynku.
Wśród wielu metod zarządzania wybiera się najczęściej te, które mogą być szczególnie przydatne w obecnych warunkach gospodarczych panujących w kraju. Zdaniem T. Oleksyna metody zarządzania, to narzędzia praktycznej realizacji funkcji kierowania. Autor twierdzi, że znanych i stosowanych na świecie technik jest bardzo dużo, jednak menedżerowie stosują najpopularniejsze i sprawdzone techniki, które ułatwiają efektywne kierowanie . Jak zauważa K. Zimniewicz „rozmaitość technik zarządzania wynika z wielkiej różnorodności problemów kierowniczych. Są one natury między innymi ekonomicznej, psychologicznej, socjologicznej, prawnej, organizacyjnej. Do natury problemu trzeba dobrać odpowiednie narzędzie” . Zarządzanie nie jest tak proste, aby można było sprawnie je realizować opierając się wyłącznie na jednej technice. Żadna technika nie oferuje wszystkiego, dopiero stosowanie kilku może pomóc sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem.
Zarządzanie przez cele Technika tego zarządzania została zainicjowana w połowie lat 50- tych w USA i J.W. Humble`a z Wielkiej Brytanii. Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych około 30- 50% przedsiębiorstw skłania się ku stosowaniu tejże metody. Według H. Bienioka metoda ta jest bardzo wartościowa, a wzbogacona elementami innych technik staje się niezwykle użyteczna. Filozofia metody zarządzania przez cele zakłada, że „do najcenniejszych, a zarazem najmniej wykorzystywanych zasobów przedsiębiorstwa przesądzających o jego wynikach należy motywacja i aktywność załogi, a zwłaszcza kadry kierowniczej” . Zdaniem A. Chauweta ideą przewodnią techniki zarządzania przez cele jest określenie wspólnych celów dla całej organizacji, wspólne ustalanie mierników ocen oraz wspólne przeglądy działalności firmy. Ważną bez wątpienia sprawą, jak podkreśla autor jest uczestnictwo całej załogi w określaniu celów przedsiębiorstwa. Dużą rolę odgrywa więc zaangażowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych. Współuczestnictwo w wytyczaniu celów pobudza motywację ludzi, a jednocześnie zobowiązuje do większej odpowiedzialności za realizacje obranych celów. Kadra kierownicza powinna przy tym nie zapominać, że nie tylko ona pracuje na rzecz przedsiębiorstwa. Pod sobą ma jeszcze kierowników niższego szczebla i ich podwładnych. Dlatego nikt nie powinien narzucać celów innym, lecz wspólnie, w drodze negocjacji ustalić taki zestaw celów, które podwładni będą w stanie osiągnąć. Jak potwierdzono naukowo podwładni, którzy współuczestniczą w określaniu celów uzyskują lepsze wyniki od tych, którym te cele są narzucone. Zarządzanie przez cele jest narzędziem motywacji i integracji przełożonych i podwładnych, pobudza do dalszego działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, do przyjęcia postawy aktywnej i zdecydowanej. W zarządzaniu przez cele każdy powinien dawać z siebie jak najwięcej

(…)

… ewentualnych oporów i źródeł konfliktów, które mogą się pojawić w związku ze zmianami i które mogą naruszyć czyjeś interesy i przyzwyczajenia.
Ostrożne wdrażanie nowych rozwiązań połączonych z budową systemu wczesnego ostrzegania i monitorowania z jednej strony wewnętrznego procesu wdrożeniowego, z drugiej zaś reakcji konkurentów i klientów.
Kontrola efektywności dokonanych zmian połączonych z ewentualną…
… samodzielność i przedsiębiorczość;
kładzie nacisk na pracę zespołową, zapewnia lepsze komunikowanie się;
wpływa mobilizująco na postawy pracowników oraz na skuteczność i efektywność ich pracy;
daje poczucie jedności całej załogi skupionej wokół wspólnych celów przedsiębiorstwa;
wymusza planowanie taktyczne i operatywne;
ułatwia dostosowania struktur organizacyjnych i poziomów zatrudnienia w różnych miejscach…
… nurtujące każdego kierownika: co robić, aby pracownicy chętnie i dobrze pracowali. Zdaniem K. Perechudy motywowanie do pracy polega na stosowaniu szeregu zróżnicowanych narzędzi i instrumentów oddziaływania na człowieka. Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej pracowników. Pobudzanie do pracy…
… informacji formalnych w przedsiębiorstwie są instytucjonalne wyodrębnione formy organizacyjne. Zdaniem H. Bienioka są nimi:
komórki informacji ekonomicznej i technicznej przygotowujące i rozprowadzające odpowiednie raporty, biuletyny informacyjne;
pisma ogólne, raporty;
zakładowe, wydziałowe bądź związkowe tablice ogłoszeń;
radiowęzeł zakładowy;
rzecznicy prasowi emitują informacje i komentują stanowisko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz