Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcie, istota, geneza (wykład)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcie, istota, geneza (wykład) - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcie, istota, geneza (wykład) - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcie, istota, geneza (wykład) - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykład 8.10.2010
Konsultacje:
Środa 14-15 210A
Literatura:
Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, AE, 2006 , prof. Bieniok
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficena ekonomiczna, Kraków 2004 Z. Wiśniewski
Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003, M.Rynak
Czasopiśmiennictwo naukowe:
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”
„Personel i zarządzanie”
Zasoby organizacji :
Rzeczowe
Finansowe
Informacyjne
Ludzkie
Współczesna, globalna gospodarka jest to zinformatyzowana i oparta na wiedzy, co wywołuje wiele zmian w świecie pracy.
Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcie, istota, geneza
Obszary przemian:
Kultura pracy
Systemy wartości
Metody wykonywania pracy Formy świadczenia pracy
Sposoby zachęcania do intensyfikacji wysiłku
Wzory karier
Kwalifikacje
….?
Ewolucja zainteresowań nauki i praktyki
Podejście ilościowe (np. Taylor i koncepcja zarządzania fundamentalnego, analiza kosztów i czasu pracy)
Podejście jakościowe (np. Adamiecki i Prawo harmonii duchowej)
Uwagi terminologiczne
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie potencjałem społecznym
Kierowanie ludźmi
Polityka kadrowa
Polityka personalna
Zarządzanie personelem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Nowe obszary wiedzy i nauczenia ZZL:
Controlling personalny
Ryzyko personalne
Logistyka personalna
Zarządzanie różnorodnością kapitału ludzkiego
Marketing stanowisk pracy
Marketing personalny i kadrowy
Kwalitologia kapitału ludzkiego
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego Strategiczne ZZL
Charakterystyka koncepcji ZZL
Ludzie - zasób strategiczny (trudny do zastąpienia, nie ma substytutu)
Polityka personalna zintegrowana z misją, celami i strategią organizacji (strategiczna integracja)
Zarządzanie kulturą
Partycypacja pracowników w sprawy firmy (zaangażowanie)
Indywidualizacja stosunków pracy
Aleksy Pocztowski
ZZL - proces składający się z logicznie ze sobą powiązanych czynności, ukierunkowanych na zapewnienie organizacji w określonym czasie i miejscu wymaganej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz tworzenie warunków stymulujących efektywne zachowania zatrudnionego personelu zgodnie z nadrzędnym celem organizacji.


(…)

… i miejscu wymaganej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz tworzenie warunków stymulujących efektywne zachowania zatrudnionego personelu zgodnie z nadrzędnym celem organizacji.
T. Listwan
Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb pracowników
Od zasobów do kapitału
Nowy model gospodarki (gospodarka oparta
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz