Historia Nowożytna - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Nowożytna - wykłady - strona 1 Historia Nowożytna - wykłady - strona 2 Historia Nowożytna - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 18.10.2011
Prowadzący: dr Błaszczyk
WYKŁAD 1 18.10.2011
ŹRÓDŁA REORMACJI I WYSTĄPIENIE MARCINA LUTRA
W XVI i XVII w. wszelkie kłótnie gospodarcze, polityczne miały charakter wystąpień religijnych. Ponieważ kościół miał w zasadzie wpływ na wszystkie dziedziny życia i bardzo często prawo powoływało się na Boga. Stąd reformacja jest walką nie tylko na tle religijnym ale także walką na tle gospodarczym, ekonomicznym, politycznym i religijnym. Wszelkie zmiany jakie zatem zachodziły miały charakter konfliktów religijnych.
Państwo kościelne było uwikłane w sprawy świeckie. W XVI w. państwo kościelne prowadziło świecką politykę. Fiskalizm państwa papieskiego sprowadzał się do tego, że państwo musiało raz w roku płacić papiestwu podatek. Miała miejsce także akcja odpustów - jeżeli ktoś zapłacił to odpuszczano mu grzechy. Można było także wykupić odpust.
Miała miejsce demoralizacja duchowieństwa oraz życia zakonnego.
Tomasz More (twórca Utopii) i Erazm z Rotterdamu krytykowali stosunki w państwie kościelnym, proponowali reformy ale nigdy nie zrezygnowali z oderwania od Rzymu.
NIEMCY:
zapoczątkowały proces reformacji ponieważ było to państwo rozbite na państwa elektorskie (na początku było 7 królów elektorskich). Każdy elektor był niezależny. W związku z tym rozbiciem możemy wyróżnić dwa całkowite różne obszary:
rozwinięte gospodarczo - tereny południowo - zachodnie. Panowała tu gospodarka czynszowa. Chłop cieszył się w miarę dużą wolnością ekonomiczną. Chłop był właścicielem ziemi i posiadał wolność osobistą. Gospodarka była dziedziczna;
zacofane - tereny północno - wschodnie. Panowała to gospodarka pańszczyźniana (feudalna);
kolejną grupą było rycerstwo ubogie w Niemczech, które chciało wzmocnić władzę carską;
Niemcy były przygotowane na wystąpienie Marcina Lutra (czytał listy Św. Pawła). Luter głosił doktrynę o zbawieniu: nie uczynki ale wiara - Bóg będzie nas sądził nie po uczynkach ale po wielkości wiary.
Marcin Luter występuje kategorycznie przeciwko sprzedaży odpustów.
31 października 1517 r. Luter ogłasza swoje 95 tez skierowanych przeciwko odpustom. Tezy wittenberskie przeciwstawiały się fiskalizmowi papieskiemu;
w 1520 r. ogłosił kolejne trzy prace, w których przedstawił swoje poglądy nie tylko religijne ale też społeczno - polityczne. W jednej z rozpraw ogłasza prymat władzy świeckiej nad władzą kościelną (papieską);
Luter idzie dalej, nie miesza się już tylko w władzę religijną ale również w świecką i polityczną;
żądał gruntownej reformy klasztorów. W tej reformie domagał się zniesienia celibatu (miało to na celu poprawienie funkcjonowania parafii i reformy w klasztorach);


(…)

… inkwizycję (miała polować na czarownice i heretyków),
potępiał predestynacje (czyli tezę Kalwina, że los człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga),
potępiano indywidualne studiowanie Pisma Świętego,
potępiano Marcina Lutra,
wprowadził księgi metrykalne w kościołach (nakazał ich prowadzenie),
zezwolił na wygłaszanie kazań w językach narodowych,
potwierdzono siedem sakramentów,
stworzono indeks ksiąg zakazanych (gł. dzieła dotyczące ksiąg przyrodniczych - Mikołaja Kopernika; spalono na stosie Giordano Bruno),
powołanie zakonu jezuitów do krzewienia postanowień soboru.
Sobór trydencki jako kontrofensywa nie przyniosła widocznych efektów ponieważ tam gdzie zakorzenił się już protestantyzm, nie udało się przywrócić katolicyzmu.
Ostry ruch kontrreformacyjny trwa do XVII w., później prowadzony jest status…
… Zwingli poszedł w radykalną formę tej reformy. Pismo Św. uznał za jedyne źródło wiary. Wszystko inne co zostało stworzone przez synody miało zostać wykasowane. Skasował msze i sakramenty; kazał usunąć ołtarze i obrazy.
Jan Kalwin - głosił, że Biblia jest najważniejszym źródłem wiary; teoria predestynacji - Bóg decyduje o losie, woli ludzi.
Król Henryk VIII początkowo należał do przeciwników reformacji…
… z ciepłą wodą kąpali się tylko sybaryci (byli to rozpustnicy). Grecy nie znali mydła. Nacierali ciało oliwką, potem ćwiczyli, a następnie zeskrobywali specjalną skrobaczką. Szorowali się też pumeksem: specjalnym piaskiem, popiołem albo oczyszczali się otrębami. Jedzono rękoma i obowiązkiem było mycie dłoni po posiłku. Grecy z rana robili tylko powierzchowną toaletę a dopiero przed wieczorną ucztą…
…, powodowało bowiem osłabienie wzroku i częste migreny. Wyznacznikiem wytworności było posiadanie na głowie bardzo dużej ilości pudru. Nie przeszkadzały tyle wszy co brak pudru na głowie.
Kołtun z kolei był uważany za chorobę, która prześladowała brać szlachecką. Sprawczyniami kołtuna były czarownice. Wierzono, że powodował on łamanie kości, osłabienie wzroku. Jego obcięcie związane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz