Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Tablica 1
Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe
Dziedziny zarządzania
Działania (czynności) składające się na poszczególne dziedziny zarządzania
Oddziaływanie obejmujące po kilka czynności i międzyfunkcyjne
Planowanie
Gromadzenie informacji o zasobach, potrzebach, szansach; analiza diagnostyczna
Studia przedplanowe
Oddziaływania informacyjno - decyzyjne
Koordynowanie
Prognozowanie (studiowanie dostępnych prognoz i sporządzanie własnych)
Programowanie (ustalanie celów i środków ich realizacji)
Bilansowanie, koordynowanie i optymalizacja treści planów
Pomoc informacyjna i metodyczna w opracowaniu planów przez podległe organizacje (komórki)
Organizowanie
Grupowanie czynności i pracowników w komórki i zespoły komórek (wydziały, zakłady itp.)
Przydzielanie zadań, prac, narzędzi i materiałów
Kształtowanie więzi współpracy i podległości między komórkami
Delegowanie i rozgraniczanie uprawnień
Dobór i rozstawienie kadr kierowniczych, sprecyzowanie reguł postępowania
Motywowanie
Dobór pracowników, informowanie, instruowanie, dopasowanie pracownika do pracy i odwrotnie
Nadzorowanie
Wyznaczanie i uzgadnianie zadań oraz miar ich spełnienia, mierzenie efektów pracy
Wyznaczanie wynagrodzeń, w tym premii
Ocena i rozwój pracowników, w tym kierowniczych
Stosowanie bodźców pozapłacowych, w tym kształtowanie korzystnych stosunków międzyludzkich, wychowanie młodych pracowników
Kontrola
Identyfikacja obowiązujących celów, zadań i miar ich spełnienia oraz ustalenie procedur kontroli
Kontrola wykonywanych zadań i analiza efektów, zalecenia pokontrolne - merytoryczne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz