Różnice pomiędzy zarządzaniem strategiczntm a zarządzaniem operacyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice pomiędzy zarządzaniem strategiczntm a zarządzaniem operacyjnym - strona 1

Fragment notatki:

Czym różni się zarządzanie strategiczne od zarządzania operacyjnego? Różnice między zarządzaniem strategicznym i zarządzanie operacyjnym możemy przedstawić przy pomocy charakterystyki cech poszczególnych elementów tego zarządzania.
CECHA ZARZĄDZNIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE 1. Zakres
Główne aspekty rozwoju
Pojedyncze działania (zad.)
W zarządzaniu rozróżnia się:
-działania ( to też zadania) - zadania.
2. Cel zarządzania
Misja, zamierzenia i cele podstawowe
Cele i zadania
3. Złożoność
Bardzo dużo zmiennych
Mała, lub niewielka
liczba zmiennych
4. Cel
Przewidywane rezultaty
Doprowadzenie do pożądanych rezultatów
5.Charakter czynności planistycznych Twórczy Odtwórczy, postępowanie
według określonych wytycznych
6. Horyzont czasu
Z reguły odległy Krótki, bliski lub bardzo bliski
7. Procesy objęte zarządzaniem
Stochastyczne
Zdeterminowane 8. Poziom agregacji informacji Wysoki Niski
9. Przebieg procesu zarządzania
Powtarzalny, realizowany przez doraźne zespoły zadaniowe
Regularnie powtarzalny przypisywany do konkretnych komórek
10.Forma planu Deklaratywna Obligatoryjna
Zarządzanie zadań przejawia się w:
planowaniu,
motywowaniu,
organizowaniu,
koordynowaniu itd.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz