Podstawy zarządzania - Przywództwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - Przywództwo - strona 1 Podstawy zarządzania - Przywództwo - strona 2 Podstawy zarządzania - Przywództwo - strona 3

Fragment notatki:


Słowo „kierownik” określa osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie danej struktury organizacyjnej, tj. za realizację jej celów uprawniony do planowania, organizowania i kontrolowania pracy zespołu. Słowo „przywódca” określa osobę posiadającą zdolność oddziaływania na ludzi, że są oni skłonni podążać za nim bez przymusu, odpowiadając swoim zachowaniem na jego wezwanie i zawarte w nim argumenty. Tak więc kierowanie różni się przewodzenia, tym, że kierowanie wynika z przydzielonych uprawnień, odpowiedzialności i funkcji, natomiast przewodzenia wynika z umiejętności wykorzystania przywódczych cech osobowości, charyzmy i usposobienia. Przewodzenie ma w sobie pasję, wizję, natomiast kierowanie opiera się na procedurach i harmonogramach.

1. Strategia ofensywna – zakłada ogólny wzrost i rozwój organizacji, który można mieć źródła wewnętrzne (nowy produkt, nowe punkty sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku) oraz zewnętrzne (zakup innych organizacji, fuzje, wspólne przedsięwzięcia). Rozwój dokonuje się przez dywersyfikację pokrewną (wzrost w tej samej lub pokrewnej dziedzinie) lub niezależną (w innej lub nowej dziedzinie). Tworzy w organizacji klimat innowacyjny, gdzie ceni się wiedzę pracowników, pomysłowość, inicjatywę, skłonności do podejmowania działań i ponoszeniu za nie odpowiedzialności. Inwestuje się w nowe wyroby, rozwój pracowników i własnej bazy naukowej i technicznej.

Proces zarządzania. Funkcje zarządzania.
1,1. Przedyskutować znaczenie pojęć: zarządzanie, kierowanie i przewodzenie.
Zarządzanie - pojęcie wywodzące się z ład. Prowadzić kogoś za rękę, powiązane z terminem sterowanie, polegającym na wywieraniu pożądanego wpływu na określone zjawisko. Definiuje je się jako (def. R.W. Griffina) zestaw działań (planowanie, decydowanie, organizowanie, prowadzenie, kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanie z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Jest to zestaw przemyślanych działań kierowniczych, polegających na ustaleniu celów organizacji i nastawionych na ich realizację skoordynowanych wysiłków wszystkich jej uczestników oraz wykorzystaniu posiadanych przez nią zasobów, procesów i informacji w sposób sprawny i skuteczny.
Pojęcie kierowania różni się od pojęcia zarządzania jedynie pod względem podmiotów, do których się odnosi, bowiem kierowanie to oddziaływanie wyłącznie na zasoby ludzkie, natomiast zarządzanie odnosi się przedsiębiorstwa (zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych).
Przywództwo natomiast odnosi się do takich działań jak; kształtowanie celów grupy lub organizacji, motywowanie zachowań nastawionych na osiągnięcie celów organizacji oraz określenie kultury grupy lub organizacji. Tak samo jak kierowanie, odnosi się do zasobów ludzkich, jednak z większym naciskiem na motywowanie, inspirowanie, morale, relacje interpersonalne itp.
1,3. Przedstawić główne problemy dotyczące planowania podejmowania decyzji. Wymienić i scharakteryzować zasady idealnego planowania.
Planowanie jest to określenie sposobu realizacji celów organizacji oraz wytyczanie tych celów. Cele mogą być strategiczne, taktyczne i operacyjne. Do każdego z tych celów ujęty jest konkretny plan (strategiczny, taktyczny lub operacyjny). Plany dzieli się pod względem wielu różnych kryteriów np. ze względu na ramy czasowe, których dotyczy czy np. obszaru do którego się odnosi (produkcyjny, marketingowy, finansowy itd.) Planowanie jest niezwykle trudnym ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz