materiały na drugi kolos z Podstaw zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
materiały na drugi kolos z Podstaw zarządzania - strona 1 materiały na drugi kolos z Podstaw zarządzania - strona 2 materiały na drugi kolos z Podstaw zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


"• Strategia kolektywna- rodzaj współpracy między ludźmi z różnych organizacji
I. Wdrażanie strategii zależy od struktury organizacji-zadania niezbędne do wprowadzenia strategii do praktyki
II. Strategia musi być zinstytucjonalizowana czyli włączona do systemu norm i ról kształtujących zachowania pracowników
III. Strategię trzeba przekształcić w konkretne zasady postępowania , reguły, procedury kierujące planowaniem i podejmowaniem decyzji przez pracowników i kierowników."
"• Planowanie- jedno z głównych działań procesu zarządzania.
• Strategia-jest jednym z najważniejszych wyników procesu planowania
• Zarządzanie strategiczne- ciągłe ustalanie programu celów organizacji i sposobów ich realizacji
• Cele zapewniają poczucie kierunku, wpływają na koncentrację naszych wysiłków, wyznaczają nasze plany i decyzje, pomagają w ocenie osiąganych postępów
• Planowanie w organizacjach jest procesem ustalania celów i wybierania środków do ich osiągania.
• Organizacjami zarządza się za pomocą planów strategicznych( opracowywują je menadżerowie, definiują w nich cele organizacji) i plany operacyjne(zawierają szczegółowe ustalenia co do wdrożenia planów strategicznych w codziennych działaniach). W obydwu działaniach uwzględnia się wzajemne stosunki , w strategicznych stosunki między ludźmi w danej organizacji i innych organizacjach a w operacyjnych międzyludzkie w obrębie jednej organizacji."


PLANOWANIE I STRATEGIA - STONER
Planowanie- jedno z głównych działań procesu zarządzania.
Strategia-jest jednym z najważniejszych wyników procesu planowania
Zarządzanie strategiczne- ciągłe ustalanie programu celów organizacji i sposobów ich realizacji
Cele zapewniają poczucie kierunku, wpływają na koncentrację naszych wysiłków, wyznaczają nasze plany i decyzje, pomagają w ocenie osiąganych postępów
Planowanie w organizacjach jest procesem ustalania celów i wybierania środków do ich osiągania.
Organizacjami zarządza się za pomocą planów strategicznych( opracowywują je menadżerowie, definiują w nich cele organizacji) i plany operacyjne(zawierają szczegółowe ustalenia co do wdrożenia planów strategicznych w codziennych działaniach). W obydwu działaniach uwzględnia się wzajemne stosunki , w strategicznych stosunki między ludźmi w danej organizacji i innych organizacjach a w operacyjnych międzyludzkie w obrębie jednej organizacji.
UKŁAD HIERARCHICZNY:
Określenie misji

Plany strategiczne

Plany operacyjne
Zarówno plany strategiczne jak i operacyjne są opracowywane i wykonywane w układzie hierarchicznym. Misja-to ogólny cel organizacji oparty na przesłankach planu uzasadniający istnienie organizacji.
Plany strategiczne i operacyjne różnią się pod względem:
-horyzontu czasu- plany strategiczne dotyczą wielu lat a operacyjne obejmują 1 rok
-zakresu-plany strategiczne wywierają wpływ w większym zakresie , plany operacyjne mają ten zakres węższy i bardziej ograniczony
-stopnia szczegółowości- plany strategiczne sprawiają wrażenie uproszczonych , ogólnikowych stwierdzeń, plany operacyjne są formułowane w sposób bardziej szczegółowy
Planowanie strategiczne- to proces opracowania strategii w aktualizowanie jej w miarę potrzeby.
Strategia- szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji.
Zarządzanie strategiczne- opracowywanie planów strategicznych i działanie na ich zasadzie.
ELEMENTY STRATEGII:
- kierunki działania prowadzącego do osiągania celów
-wyszukiwanie podstawowych koncepcji
-formułowanie strategii a nie jedynie jej treść
Schendel i Hofer

(…)

… gotówki a potrzebującymi jej.
Jednostka zaliczona do kategorii:
*Znak zapytania- to jednostka o stosunkowo niewielkim udziale w szybko rosnącym rynku(wysokie przepływy pieniężne)
*gwiazda-wysoki względny udział w szybko rosnącym rynku(spore zyski)(umiarkowane dodatnie lub ujemne przepływy pieniężne)
*dojna krowa-wysoki udział w wolno rosnącym rynku(rentowna)(wysokie dodatnie przepływy pieniężne)
*piesek(kundelek)-umiarkowane dodatnie lub ujemne przepływy pieniężne, mały udział względny w rynku powoli rosnącym
SEKWENCJA MACIERZY BCG dojne krowy i pieski przekazują nadwyżki finansowe znakom zapytania by mogły przekształcić się w gwiazdy.
STRATEGIA PIĘCIU SIŁ NAPĘDOWYCH(PORTER)
Groźba nowych wejść
Siła przetargowa dostawców SEKTOR Siła przetargowa nabywców
Rywalizacja między firmami
Groźba substytucyjnych…
…- korporacja powinna maksymalizować korzyści odnoszone przez akcjonariuszy
*prerogatyw kierownictwa- korporacja powinna maksymalizować korzyści odnoszone przez kierownictwo
*ograniczonej grupy interesariuszy- -| |- grupę interesariuszy
* wszystkich interesariuszy- -| |- wszystkich interesariuszy
*harmonii społecznej- korporacja powinna maksymalizowac harmonię społeczną
*Rowlsa-korporacja powinna popierać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz