kierowanie zespołami - strategia przedsiębiorcza korporacji, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami - strategia przedsiębiorcza korporacji, omówienie - strona 1 kierowanie zespołami - strategia przedsiębiorcza korporacji, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORCZA KORPORACJI
Strategia przedsiębiorcza : zestawienie wartości i zasad wyjaśniających, dlaczego organizacja robi to co robi Strategia akcjonariuszy - maksymalne korzyści dla akcjonariuszy Strategia prerogatyw kierownictwa: maksymalne korzyści dla kierownictwa Strategia ograniczonej grupy interesariuszy: maksymalne korzyści dla ograniczonej grupy(klientów, pracowników oraz udziałowców) Strategia wszystkich interesariuszy Strategia harmonii społecznej: maksymalizacja harmonii społecznej Strategia Rawlsa : popieranie nierównego traktowania wtedy kiedy prowadzi do poprawy sytuacji interesariuszy w najgorszej pozycji Strategia osobistych zamierzeń: maksymalizacja osobistych zamierzeń PODSUMOWANIE Opisać przydatność celów w organizacji: Planowanie w organizacji obejmuje ustalenie celów i wyboru środków, za pomocą których ludzie będą je realizować na rzecz organizacji. Cele ważne ponieważ zapewniają poczucie kierunku skupiają wysiłki
wytyczają plany i decyzje
pomagają ocenić osiągane postępy
Chociaż zazwyczaj planowanie przedstawia się jako jedną z czterech funkcji kierownictwa, trafniejsze jest traktowania planowania jako lokomotywy, ciągnącej za sobą cały skład działań organizatorskich, przewodnich i kontrolnych.
Rozróżnić plany strategiczne i plany operacyjne: Menadżerowie w organizacjach korzystają z dwóch głównych rodzajów planów. Plany strategiczne służą do osiągnięcia ogólnych celów organizacji, zaś plany operacyjne określają sposób wdrażania planów strategicznych do codziennej działalności. Plany strategiczne i operacyjne są powiązane z misją organizacji, czyli ogólnym celem uzasadniającym jej istnienie. Określenie misji jest oparte na przesłankach planu , czyli na podstawowych założeniach dotyczących miejsca danej organizacji w świecie. Plany strategiczne i operacyjne różnią się pod względem horyzontów czasowych, zakresu oraz stopnia szczegółowości.
Rozumieć strategię jako dążenie do odpowiedniego usytuowania organizacji w jej otoczeniu: Szczególnym ważnym wynikiem procesu planowania jest strategia organizacji. Termin strategia odnosi się do tego, co menadżerowie chcą, by organizacja osiągnęła. Strategia wyznacza organizacji określone miejsce w jej otoczeniu.
Prześledzić ewolucję procesu zarządzania strategicznego: Od czasów II wojny światowej planowanie strategii organizacji stało się wyspecjalizowana odmianą planowania, zwaną zarządzaniem strategicznym. Menadżerowie zazwyczaj posługują się cztero etapowym procesem zarządzania strategicznego w celu określenia i wyboru strategii organizacji, a następnie do prowadzenia, aby ludzie działali zgodnie z ta strategią, czyli wdrażali pion . Te cztery etapy to : ustalenie celów, formułowanie strategii, administrowanie i kontrola strategiczna. Podejmowanie decyzji strategicznych następuje na poziomie korporacji, na poziomie jednostki gospodarczej i na poziomie funkcjonalnym organizacji. Sekwencja ta kończy się planami operacyjnymi określającymi sposób realizacji strategii. Prowadzi to do dalszej specjalizacji zarządzania strategicznego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz