Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady -szkoła behawioralna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 4557
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady -szkoła behawioralna - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady -szkoła behawioralna - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady -szkoła behawioralna - strona 3

Fragment notatki:

Każdy wykład jest w osobnym pliku. Materiał obejmuje następujący zakres: koncepcje zarządzania, klasyczne funkcje zarządzania, podstawowe definicje, szkoła behawioralna, analiza otoczenia i wnętrza firmy, wymogi ogólnych strategii konkurowania, podział strategii (na dywersyfikacje i specjalizacje), organizowanie, struktury organizacji, fraktale, organizacja wirtualna, klasyfikacja decyzji, modelowanie procesów decyzyjnych, antycypacja skutków decyzji, czynniki zewnętrzne pracowników, zarządzanie przez cele itp. Notatki są bardzo czytelne i zawierają kilka rysunków pomocnych w zrozumieniu materiału.

ORGANIZOWANIE
Organizacja:
Jako instytucja ( rzeczowo) - np. ONZ,
W sensie atrybutowym - tak złożona całość, że jej poszczególne elementy składają się na powodzenie działania (całości)
W sensie czynnościowym - koordynacja, proces zarządzania
Doskonalenie organizacji (ujęcie twórcze)
Koordynacja rutyna, pragmatyka kierownika
PROCES KIEROWANIA: sposób ułożenia i przydziału pracy członkom organizacji dla sprawnego osiągnięcia celu
PROCES PROJEKTOWANIA ORGANIZACYJNEGO: doskonalenie struktury organizacyjnej do jej celów, zasobów, otoczenia
STRUKTURA ORGANIZACYJNA - układ komórek i jednostek organizacyjnych oraz więzi istniejących między nimi
KOMÓRKI - Mniejsze jednostki - stanowisko może być komórką
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - składa się z komórek
STANOWISKO ORGANIZACYJNE - elementarny składnik organizacji obejmujący określony zakres zadań.Utworzony w wyniku syntezy funkcji (wg obranego kryterium grupowania). Uzupełniony o odpowiedni adekwatny do tych zadań, zakres uprawnień, odpowiedzialności.Dobrze zorganizowane stanowisko powinno mieć proporcjonalność odpowiedzialności i uprawnień, zadań.
WIĘZI POMIĘDZY KOMÓRKAMI, JEDNOSTKAMI, STANOWISKAMI
Służbowa (liniowa) - każda praca powinna być nadzorowana, zaznacza się linią ciągłą
Funkcjonalna (doradcza) - zaznacza się - - - - - - - Informacyjna
Techniczna
….
Dokumenty opisujące strukturę:
Graficzny - obraz struktury, schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny - zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień
Zarządzenia władz - dotyczą głównie pragmatyki, zasad, reguł postępowania (charakter dynamiczny) np. Regulamin wynagrodzeń, pracy.
Struktura opisana w schemacie organizacyjnym ma charakter statyczny. Jest narzędziem zarządzania firmy.
Projektowanie organizacjami - wyróżniamy 3 procesy:
Podział pracy
Departamentalizacja
Delegowanie uprawnień
Podział pracy - całość zadań i procesów, które składają się na wytworzenie. Dzielimy na fazy procesu produkcyjnego:
operacje
zadania:
czynności - różniące się lub podobne, tworzenie stanowisk pracy
zabiegi
ruchy robocze
W wyniku operacyjnego podziału pracy powstają stanowiska pracy. Po podziale pracy łączymy czynności podobne i tworzymy stanowiska pracy.
Organizacji i zarządzanie - wykład 6
STANOWISKOKOMÓRKAJEDNOSTKA


(…)

…, że ich decyzje najlepiej wpływają na organizację
Teoria Stiuarda - menadżerowie mają kompetencje, działają z interesem i celami organizacji. Powinno nastąpi „oddanie władzy w ręce menadżerów”.
model psychologiczny - decydent to specjalista, ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, łączy zasoby pamięci trwałej(wiedza, doświadczenie, zdolności) z zasobami pamięci świeżej (zaistniały problem)
model menadżerski…

koszty nie są bardzo wysokie
zasada odpowiedzialności - odpowiedzialnością obarczona jest osoba podejmująca decyzję
Proces podejmowania decyzji (ujęcie psychologiczne):
powiązanie zasobu pamięci trwałej z zasobem pamięci świeżej. Im większe zasoby pamięci trwałej i świeżej tym trafniej, lepiej podjęta decyzja.
konsylium - decyzja zespołu specjalistów; zwiększenie zasobu pamięci trwałej
odroczone…
… I WNĘTRZA FIRMY
Analiza sytuacji zewnętrznej
Ocena determinantów, szansy i zagrożenia
Najważniejsze jest otoczenie konkurencyjne - jego analiza
5 sił portera:
Analiza siły nabywczej odbiorców - badanie branży sunrise industry - rozwijająca się; sunset industry - kurcząca się, dumping - niskie koszty produktów, aby zaszkodzić konkurentom
Analiza siły nabywczej dostawców - powinna być bezpośrednia, jeśli sprzedamy coś firmie z branży kurczącej się, to może dojść do sytuacji, że firma nam nie zapłaci
Analiza zagrożeń ze strony nowych firm - nowe wejścia na rynek - istnieją branże, w których wejście na rynek jest łatwe (np. fitness club, restauracja), - istnieją branże, w których wejście na rynek jest trudne (np. salon samochodowy - wiele dealerów)
Analiza ze strony substytutów - substytutem wycieczki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz