Podstawy organizacji i zarządzania - 13 wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania - 13 wykładów - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania - 13 wykładów - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania - 13 wykładów - strona 3

Fragment notatki:...Cele metod organizacji:
• skuteczność – stopień realizacji celu; im pełniej firma realizuje cele tym większa skuteczność:
o wytwarzanie produktów lub świadczenie usług, które znajdą nabywcę
o każda decyzja gospodarcza niesie ze sobą ryzyko zainwestowanego kapitału. Są metody, które zmniejszają to ryzyko, czyli czynią firmę bardziej skuteczną (np. zarządzanie strategiczne, planowanie)
o jeżeli organizacja jest nieskuteczna (robi niewłaściwe rzeczy) prowadzi to ją do bankructwa
• efektywność – relacja efektów do nakładów. Terminem bliskoznacznym jest produktywność – obliczenie nakładów na jednostkę produktu.
Rozróżniamy produktywność :
a. całkowitą – dotyczy całego produktu, np. PKB na obywatela....


...Proces koordynowania – proces ułożenia i przydziału zadań członkom organizacji do sprawnego działania
Proces projektowania organizacyjnego – dostosowanie struktury organizacyjnej do celów, otoczenia zasobów
Struktura organizacyjna – układ komórek i jednostek organizacyjnych oraz więzi istniejących między nimi
Stanowisko organizacyjne – elementarny składnik organizacyjny obejmujący określony zakres zadań utworzony w wyniku syntezy funkcji w wyniku wybranego kryterium, uzupełnione o odpowiedni zakres uprawnień i odpowiedzialności. Dobrze zorganizowane stanowisko powinno zawierać proporcjonalność zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
Komórka organizacyjna – mniejsze jednostki organizacyjne, np. stanowisko pracy BHP.
Jednostki organizacyjne składają się z kilku komórek....


....Motywacja – zespół sił (popędy, instynkty, potrzeby i stany napięć) i czynników pobudzających i podtrzymujących człowieka w pracy. Zespół sił to czynniki wewnętrzne.
Potrzeba – poczucie (uczucie) braku, pojawia się chęć zaspokojenia tej potrzeby (tego braku). Pojawia się jeżeli jest uświadomiona, gdy istnieje jej....


Wykład 1 Podstawy organizacji i zarządzania
Zarządzanie - proces realizacji funkcji zarządzania
Sposoby na zarządzanie:
koncepcje - myśl (model biznesu)
metoda/technika - koncepcja zweryfikowana pozytywnie w praktyce, jest użyteczna. Metoda jest szerszym sposobem na zarządzanie od techniki.
funkcja - jeśli metoda jest stosowana powszechnie nie da się jej pominąć
4 klasyczne funkcje zarządzania (powszechne metody zarządzania):
planowanie
organizowanie
motywowanie
kontrola
Nowoczesne rangi zarządzania urastają do rangi funkcji:
zarządzanie personelem
zarządzanie jakością
innowacyjność
Definicje sposobu zarządzania:
Koncepcja - ogólne, teoretyczne ujęcie, obmyślony plan działania, rozwiązania organizacyjnego, pomysł
Metoda - ogół reguł, czynności i środków stosowanych i wykorzystywanych przy badaniu zjawisk i procesów
Technika - celowy, racjonalny sposób wykonywania działań
Funkcja - działanie, zadanie zarządzania powszechnie realizowane w praktyce
Koncepcje i sposoby na zarządzanie są wymysłem teoretyków i praktyków. Specyfiką zarządzania jest to, że korzysta ono z praktyki. Wypracowane systemy organizowania to dobre praktyki.
Cele metod organizacji:
skuteczność - stopień realizacji celu; im pełniej firma realizuje cele tym większa skuteczność:
wytwarzanie produktów lub świadczenie usług, które znajdą nabywcę
każda decyzja gospodarcza niesie ze sobą ryzyko zainwestowanego kapitału. Są metody, które zmniejszają to ryzyko, czyli czynią firmę bardziej skuteczną (np. zarządzanie strategiczne, planowanie)
jeżeli organizacja jest nieskuteczna (robi niewłaściwe rzeczy) prowadzi to ją do bankructwa
efektywność - relacja efektów do na

(…)

… segmencie rynku (nisza rynkowa)
Blue ocean - nowoczesne firmy z branży IT. Odróżniają się pięknymi, nowoczesnymi, nowymi produktami. Muszą mieć rozwinięty dział badawczo- rozwojowy, powinny być innowacyjne. (głównie w USA)
Small busines - firma działa w oparciu o niszę rynkową (czyli to co się dużej firmie nie opłaca np. mały sklepik na wsi zamiast marketu)
Wszystkie analizy to uwertura.
Plan biznesowy…
… najlepszą dla nas opcję
decyzja powinna być optymalna - w warunkach ekstraordynaryjnych (np. wojsko); badania operacyjne
ilościowa szkoła podejmowania decyzji
koszty nie są bardzo wysokie
zasada odpowiedzialności - odpowiedzialnością obarczona jest osoba podejmująca decyzję
Proces podejmowania decyzji (ujęcie psychologiczne):
powiązanie zasobu pamięci trwałej z zasobem pamięci świeżej. Im większe zasoby…
… rachunku ekonomicznego:
potrzebne są wskaźniki finansowe (stopy zysku, płynność zysku)
kluczowe zasoby (unikalne kwalifikacje, zdolności ludzi):
zasoby trudne do imitacji
zasoby ludzi nieprzeciętnych i wyszkolonych
mogą to być zasoby materialne (sprzęt specjalistyczny)
technologia, dystrybucja, organizacja (Horowitz)
pracownicy techniczni, wyposażenie, informacje, kanały dystrybucji, marka, aliarne…
… między członkami załogi
Struktura macierzowa:
Kryterium
Duże, wielkie firmy
Zalety:
uelastycznienie struktury sztabowo-liniowej
Wady:
rywalizacja między kierownikami
sprzeczność interesów osób kierujących
kosztowność struktury
Wykład 8 Podstawy organizacji i zarządzania Organizacja przedsiębiorstwa fraktalnego:
twórca: Warnecki
obrazuje strukturę organizacyjną: fraktal. Firma jako całość to fraktal, możemy wyróżnić mikrofraktale.
Idea autonomii i decentralizacji
fraktale są samoorganizujące się cele mikrofraktalu zgodne są z celami firmy
istnieją silne powiązania między fraktalami (mocny system komunikacyjno-informacyjny). System ten pozwala im na współpracę.
np.: banki (oddziały), biura podróży (agendy)
Fraktale są:
elastyczne (elastyczność marketingowa produktu), np. płytki rynek - ma fraktal swoich…
…. restrukturyzacja
elastyczność - giętkość, np. zarządzanie czasem
Wykład 6 Podstawy organizacji i zarządzania
Organizacja:
jako instytucja, np. ONZ
złożona całość - jej poszczególne elementy przyczyniają się do powodzenia całości (sens atrybutowy)
jako koordynacja (w sensie czynnościowym) i doskonalenie organizacji. Koordynacja jako rutyna, pragmatyka kierownika
Proces koordynowania - proces ułożenia i przydziału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz