restrukturyzacja - płynność finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
restrukturyzacja - płynność finansowa - strona 1 restrukturyzacja - płynność finansowa - strona 2 restrukturyzacja - płynność finansowa - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE RESTRUKTURYZACJI proces systemowych zmian majątkowych, organizacyjnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych dostosowanych do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa
postępowanie diagnostyczne - projektowe, mające na celu uprawnienia systemu zarządzania i systemu eksploatacyjnego przedsiębiorstwa, przy czym zmiany odnoszą się przede wszystkim do przekształcenia formy organizacyjnej, systemów decyzyjnych zarządzania, zasobów ludzkich
złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa
gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji firmy- celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa PRZYCZYNY RESTRUKTURYZACJI a) wewnętrzne - obawa kierownictwa przed przejęciem - nadmierna ekspansja i dywersyfikacja b) zewnętrzne - wzrost konkurencyjności - przeobrażenia polityki gospodarczej - wzrost kosztów wytwarzania MOTYWY RESTRUKTURYZACJI podtrzymywanie wysokiego wzrostu obrotów i wyniku finansowego znaczny spadek obrotów i zysku
słabe perspektywy dla działalności rdzeniowej
trwałe strukturalne przesunięcia rynkowe i technologiczne powrót do działalności bazowej po okresie programu dywersyfikacji
wzrost i spadek dochodów z akcji sprzedaż lub nabycie biznesu CELE RESTRUKTURYZACJI działalność firmy - wartość aktywów- podwyższenie, maksymalizacja, a w słabych firmach dąży się do przywrócenia ich wartości
zmiana struktury aktywów, kapitałowej, zarządzania
rozszerzenie lub ograniczenie działalności przystosowanie się do zmian zachodzących na rynku
UWARUNKOWANIA UDANEJ RESTRUKTURYZACJI koncentracja na podstawowej działalności
konsekwencje podatkowe
prawidłowe zarządzanie kwestiami prawnymi
wykorzystanie dostępnych doświadczeń
strategia i plan restrukturyzacji
zarządzanie procesem
zarządzanie relacjami z grupami interesu
koncentracja na tworzeniu wartości
alternatywne scenariusze działania
„szybkie sukcesy” PODZIAŁ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW przedmiotowa : przekształcenia techniczno- technologiczne i asortymentowe (inicjator: przedsiębiorstwo) podmiotowa : przekształcenia prawno- ekonomiczne (inicjator: przedsiębiorstwo lub państwo)
RESTRUKTURYZACJA PODMIOTOWA Jest realizowana w obszarach:

(…)

… organizacyjna
ekonomiki i rynku  Restrukturyzacja finansowa prawno - organizacyjnych przekształceń  Restrukturyzacja własnościowa i przekształcenia własnościowe
RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA
Występuje stosunkowo rzadko jako wyizolowane zjawisko, towarzyszy np. restrukturyzacji finansowej
Obejmuje ona swoim zakresem bardzo wiele działań takich, jak: zmniejszenie zatrudnienia, zmiany procesów i systemów…
… i zarządzanie
Analizujemy następujące elementy tego obszaru: strukturę organizacyjną, pracowników, rachunkowość zarządczą, zarządzanie operacyjne, system oceny efektywności nowych projektów w firmie, zarządzanie projektami, kulturę organizacyjną firmy. Marketing
Badając ten obszar zwracamy uwagę między innymi na: bazy danych o klientach, bazy danych o konkurencji, system kreowania sprzedaży lub zdobywania zleceń, wizerunek firmy, politykę promocji.
Systemy informatyczne
Analizując ten obszar zwracamy uwagę na: system finansowo-księgowy, system informacji zarządczej, bazy danych marketingowych, zarządzanie projektami i informatyczne wsparcie tych procesów. Zasoby ludzkie i systemy motywacyjne
Do analizowanych przez nas zagadnień należą: system wynagradzania, system motywacyjny, kluczowi pracownicy…
…, szkolenia. Majątek trwały
Analizowane elementy: wykorzystanie majątku, posiadane nieruchomości, zbędny majątek, zakupy maszyn i urządzeń, zwiększenie wykorzystania majątku, polityka inwestycyjna firmy wraz z systemem analiz efektywności nowych inwestycji. Kapitał pracujący
Aby zbadać efektywność wykorzystania kapitału pracującego analizujemy: spływ należności, zapasy, okres spłaty zobowiązań, okres…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz